Évf. 12 szám 1 (2022)
Joggyakorlat

A nemzeti kisebbségek védelme és az Emberi Jogok Európai Bírósága

Megjelent augusztus 7, 2022
Csenge Merkel
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
POSTPRINT

APA

Merkel, C. (2022). A nemzeti kisebbségek védelme és az Emberi Jogok Európai Bírósága. Pro Futuro, 12(1). https://doi.org/10.26521/profuturo/2022/1/11362

Jelen tanulmány az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) kisebbségeket érintő joggyakorlatát mutatja be. Az évtizedek alatt kialakult gazdag esetjog egyre konkrétabban ismert el kisebbségi jogokat az Emberi Jogok Európai Egyezményének égisze alatt. Ilyen különös jogok többek között az önmeghatározáshoz való jog, a kulturális jogok, a nyelvi jogok, a kisebbségekkel összefüggő egyesülési jog és véleménynyilvánítási szabadság. Az EJEB néhány ügyben már hivatkozott a kulturális sokféleségre is mint védendő értékre, emiatt elképzelhető, hogy a jövőben még szélesebb védelmet biztosít majd a kisebbségek tagjai számára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.