Évf. 9 szám 1 (2022)
Tanulmányok

A Szociális Munkás Empowerment Skála magyar változatának validálása

Megjelent június 30, 2022
Gergely Fábián
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Katalin Szoboszlai
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Anita R. Fedor
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
László Patyán
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Marianna Móré
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Anna C Faul
University of Louisville
Thomas R Lawson
University of Louisville
PDF

APA

Fábián, G., Szoboszlai, K., R. Fedor, A., Patyán, L., Móré, M., Faul, A. C., & Lawson, T. R. (2022). A Szociális Munkás Empowerment Skála magyar változatának validálása. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 9(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2022.9/1/1

Tanulmányunkban a Szociális Munkás Empowerment Skála (Social Worker Empowerment Scale) magyar változatának kidolgozását, a hazai mérőeszköz validálási folyamatát, illetve a skála érvényességére vonatkozó empirikus adatfelvétel legfontosabb eredményeit mutatjuk be, elsősorban reliabilitás vizsgálatokra támaszkodva. A skála a gyakorlatban dolgozó szakemberek empowerment-szintjét hivatott mérni. Kutatásunk meggyőzően bizonyította, hogy a skála magyar változata valid, megfelelően működik, alkalmas arra, hogy a hazai kutatásokban is alkalmazásra kerüljön.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.