Évf. 7 szám 2 (2021)
Empirikus és értekező tanulmányok

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK NYELVI FEJLETTSÉGE

Megjelent június 30, 2021
Rétháti Csilla
Debreceni Egyetem, Magyarország
PDF

APA

Rétháti, C. (2021). HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK NYELVI FEJLETTSÉGE. Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 7(2), 77–88. https://doi.org/10.18458/KB.2021.2.77

A tanulmány a szociokulturális háttérből fakadó problémákkal élők gyermekeinek nyelvi problémáival foglalkozik. A gyermekek a korlátozott nyelvi kódot használó környezetből nagy eséllyel nyelvi hátránnyal, nyelvi késéssel indulnak, ezen képességbeli deficitek nem, vagy csak mérsékelten csökkenek az intézményes nevelés-oktatás évei alatt. A bemutatásra kerülő pilot vizsgálatban n=20 fő Borsod-Abaúj-Zemplén megye, három községben élő, hátrányos helyzetű cigány/roma gyermekek és szüleik vizsgálati eredményeinek elemzésére került sor. A vizsgálatban a Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI, Gordon, 1979), a LAPP Aktívszókincs-vizsgálat (Lőrik és tsai, 2015), és a Dr. Juhász Ágnes és Bittera Tiborné (1995) által kidolgozott megkésett/akadályozott beszédfejlődésű gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének vizsgálatára került sor. Az eredményeket a kismintának megfelelően egyszerű leíró statisztika alapján értelmeztük, s a következtetések levonását is mértéktartóan kezeljük.