Keresés

Publikált ez után
Publikált ez előtt

Keresési eredmények

 • A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája 1950-1990 V. rész
  167-214
  Megtekintések száma:
  77

  THE ARCHONTOLOGY OF LAJOS KOSSUTH UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCES, PART V: INSTITUTE OF CHEMISTRY (1950–1990). he Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the School of Sciences, and for the So-Called ”Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 1990, was compiled on the basis of the personal cards and personal iles of the Personnel Department of the Rector’s Oice, and the scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually arranged documentary
  material of the Personnel Oice. Even so, however, the existing material fails to be complete. It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. Part V introduces the updated lists of the teaching and non-teaching staf of the Department of Chemistry, School of Sciences, from institute director to janitor.

 • Felsőoktatási és tudományos intézmények képviselete a magyar Országgyűlés Felsőházában 1927-1944
  79 - 93
  Megtekintések száma:
  222

  Representation of the Higher Educational and Scientific Institutions in the Upper House of the Hungarian Parliament in 1927–1944. The Upper House, what was the second chamber of the Hungarian Parliament, was functioning between 1927 and 1944 and followed the image of the Main House (House of Magnets) before 1918, but operated in a more democratic spirit and structure. Besides the aristocrats and the leaders of the church, the representatives of the higher educational and scientific institutions, and economic organizations deserved a place. The study overviews the Upper House representation of the Hungarian Academy of Sciences, universities in the capital and in the country, other scientific organizations, and other institutions of higher education, and there is enclosed a list of the representatives of the above mentioned institutions exactly to the day.

 • A debreceni KLTE archontológiája II. Matematikai Intézet (1950–1990)
  117-141
  Megtekintések száma:
  85

  ARCHONTOLOGY OF THE KOSSUTH UNIVERSITY OF DEBRECEN 1950–1990 2. PART. INSTITUTE OF MATHEMATICS. he archontology of the Faculties of the Natural Sciences and the central units of the Kossuth University between January 1, 1950 – December 31 was prepared on the basis of the personal documents of the Human Resources of the Rectorate supplemented by the chronological documents of the Human Resource Department. he existing documents are not complete, therefore the archeontology cannot be drawn up completely. he second part introduces the teaching and administrative staf of the Institute of Mathematics in chronological order including everybody from the head of the institute to the administrator.

 • Neuber Ede Bőrgyógyászprofesszor, a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem 1931/32. Tanévi Rector Magnificusa
  23-33
  Megtekintések száma:
  151

  Ede Neuber, Professor of Dermatology, the Rector Magnificus of the Hungarian Royal István Tisza University of Debrecen during the Academic Year 1931/32. Professor Ede Neuber was the organizer and first director of the Clinic of Dermatology and Sexual Pathology, and nationally, it was he who first organized the health supervision of university students. Again, he took part in spearheading the campaign against venereal diseases also through curtailing epidemic diseases by means of creating a law (lex veneris).
  In the 1931–1932 academic year he was Rector of Debrecen’s István Tisza University. During his rectorship, the Main Building of the University was completed and inaugurated, and the university took over the city’s public hospital for the purposes of training and practice. From 1936 through 1938 he represented the university in the upper house. In 1938 he was appointed principal professor of the clinic of dermatology of Budapest’s Péter Pázmány University, so he left Debrecen.

 • A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Archontológiája 1950-1990 XV. (befező rész): Idenenyelvi Lektorátus
  131-135
  Megtekintések száma:
  152

  A Kossuth Lajos Tudományegyetem két kara, a Bölcsészettudományi Kar és a Természettudományi Kar, valamint az ún. központi egységek 1950. január 1. és 1990. december 31. közötti archontológiáját a Rektori
  Hivatal személyi kartotékjai és anyagai, valamint a kevésbé dokumentált ’50-es évek tekintetében kiegészítőleg a Személyzeti Osztály éves kimutatásai alapján készült. Ennek ellenére a rendelkezésünkre álló
  anyag nem lehet teljes és nem lehetséges teljes pontossággal összeállítani az archontológiát. Jelen XV. rész az Idegennyelvi Lektorátus dolgozóinak listáját adja a lektorátus vezetőtől az ügyintézőig.

 • A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája (1950–1990) IV. rész
  130-147
  Megtekintések száma:
  84

  ARCHONTOLOGY OF LAJOS KOSSUTH UNIVERSITY IV.: INSTITUTE OF HISTORY (1950–1990). he archontology of the Arts and Sciences Faculties of Lajos Kossuth University -the so-called central units of the university between Januar1, 1950–December 31, 1990 was prepared on the basis of the personal and personnel files of the Administration Department supported by the annual documentation of the Adminsitration from the fless documented 1950s. he exisiting materials are not complete, therefore the preparation of a comprehensive archontology is not possible. Part III. demonstrates the complete and detailed teacher and satf list of the Institute of History from the oice director to the administrators.

 • Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a debreceni tudományegyetemen (1914–1950)
  123-153
  Megtekintések száma:
  81

  Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a debreceni tudományegyetemen (1914–1950)

 • A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának tansegédszemélyzete 1919–1950 I. rész: Elméleti intézetek
  187-224
  Megtekintések száma:
  85

  The Teaching-Assistant Staff of the Faculty of Medicine, University of Debrecen, 1919–1950. Part I: Theoretical Institutes. Members of the subordinate staff who helped the work of the professors played a determining role in the teaching and healing activities of the Faculty of Medicine of the University of Debrecen. The data base offers a comprehensive register of the relevant facts and figures pertaining to the institution’s professors, assistant professors, instructors, research students, and assistants. In this first installment, the compiler has processed the data of the subordinate staff of the theoretical institutes.

 • BODNÁR JÁNOS ORVOSI VEGYTANI PROFESSZOR, A DEBRECENI M. KIR. TISZA ISTVÁN-TUDOMÁNYEGYETEM 1943-44. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUSA
  3-10
  Megtekintések száma:
  147

  Bodnár János, az Orvosi Vegytani Intézet igazgató professzoraként nemcsak az első éves orvostanhallgatókat oktatta, hanem – természettudományi kar híján – a bölcsészkaron lévő tanárképzésbe is bekapcsolódott vegytan szakos tanárjelöltek és kémiából doktorálni vágyók képzésével szakelőadóként. Az 1943/44-es tanévben viselte a debreceni egyetem rektori tisztét, amelyet a háborús körülmények tettek nehézzé. A következő 1944/45-ös tanévben a távollévő és a harcok miatt Budapesten rekedt új rektor, Hankiss János helyett rektorhelyettesként vezette újra az egyetemet, főként a háborús károk ideiglenes rendbehozatalára és az oktatás feltételeinek biztosítására koncentrálva.

 • A Debreceni Tudományegyetem II. világháborúban súlyos bombatalálatot kapott Orvosi Vegytani Intézete helyreállításának nehézségei – Bodnár János intézetigazgató professzor 1945 novemberi beszámolója alapján
  159-166
  Megtekintések száma:
  81

  IN WORLD WAR TWO THE UNIVERSITY OF DEBRECEN WAS SEVERELY DAMAGED BY A BOMB EXPLOSION: THE DIFFICULTIES OF RESTORING THE INSTITUTE OF MEDICAL CHEMISTRY – AN ACCOUNT BASED ON THE ASSESSMENT OF PROFESSOR JÁNOS BODNÁR, DIRECTOR OF THE INSTITUTE (NOVEMBER 1945). In World War Two, on September 15, 1944, a severe bombing hit struck the Institute of Medical Chemistry of the University of Debrecen, in György Magoss Square. About one-quarter part of the ediice was ruined and a large section of the roofage was destroyed. he source-material is provided by Professor János Bodnár, Director of the Institute, who in the academic year of 1944/1945 also served as acting rector. His submitted assessment, which bears the date of November 30, 1945, describes the diiculties of the restoration, including the long delays in the construction work. he study highlights the diiculties of renovation, as well as the problems of ensuring the basic facilities of education.

 • Tankó Béla filozófiaprofesszor, a debreceni M. kir, Tisza István- Tudományegyetem 1936-37. tanévi rector magnificusa
  3 - 9
  Megtekintések száma:
  256

  Béla Tankó Professor of Philosophy the Rector Magnificus of the Hungarian Royal István Tisza University of Debrecen during the academic year 1936–37. After being a teacher in a secondary grammar school in Saxonpolis (Transylvania) Béla Tankó became the leader of the Department of Philosophy as a professor at the newly established Debrecen University of Arts and Sciences. He managed the Department on the ideas of neo-Kantianism what he learned in Cluj. He also managed the Department of Pedagogy as substitute for some years and hold English lessons as lecturer. He took part in establishing Summer University together with János Hankiss and Rezső Milleker. He was the Rector of the university in the academic year 1936–37 that was the period of the silent development. He was famous for his love of music, he patronized music, and during his rectorate, the University Music Circle was founded and the university received a piano. He died in 1946 after a long professorate not long before his retirement.

 • A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája (1950–1990) I. rész: Marxizmus–Leninizmus Tanszék, majd Intézet
  93-108
  Megtekintések száma:
  133

  THE ARCHONTOLOGY OF LAJOS KOSSUTH UNIVERSITYOF ARTS AND SCIENCES I (1950–1990): THE DEPARTMENT, THEN INSTITUTE OF MARXISM–LENINISM. The archontology of Kossuth University’s Faculty of Arts, Faculty of Sciences, and the so-called central units for the period of January 1, 1950, through December 31, 1990, has been prepared on the basis of the personal cards and the personal iles of the Personnel Department of the Rector’s Oice, and it was supplemented with the less substantially documented yearly arranged material of the Personnel Department for the 1950s. Even so, however, the extant material is not complete; indeed, a totally reliable compilation of the archontology is not possible. Part I is a presentation of the day by day complete list—from institute director (department head) to junior clerk—of the teaching faculty and the non-teaching staf of the interdepartmental institution of the Institute (before 1966: Department) of Marxism–Leninism.

 • A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája 1950–1990. VIII. rész
  115-127
  Megtekintések száma:
  215

  The Archontology of Lajos Kossuth University of Arts and Sciences (1950–1990), Part VIII: Institute of Slavic Philology. The Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the School of Sciences, and for the So-Called „Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 1990, was compiled on the basis of the personal cards and personal files of the Personnel Department of the Rector’s Office, and the scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually arranged documentary material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be complete. It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. Part VIII presents the complete list of the Institute of Slavic Philology from institute head to janitor.

 • Az 1944 novemberében-decemberében Budapesten felavatott debreceni doktorok
  126-129
  Megtekintések száma:
  90

  INAGURATION OF DOCTORS IN DEBRECEN IN NOVEMBER AND DECEMBER OF 1944. After war had reached the István Tisza University in Debrecen in October 1944, the majority of the professors led to Budapest where they held several meetings. Doctors, who had received their degree earlier, were inagurated in Budapest between November 4 and December 20 in the name of the Debrecen University (23 medical, 3 law, 3 political science, 2 arts doctorate certiicates were given). he partly oicial operation in Budapest lasted until the second part of December, while some of the professors in Budapest, some in rural areas waited out the end of the ights. Some, though, had joined the medical training in Halle and Breslau organized by András Csilléry appointed government commissioner.

 • A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája 1950–1990. X. rész
  122-137
  Megtekintések száma:
  193

  The Archontology of Lajos Kossuth University of Arts and Sciences (1950–1990), Part X: Institute of Pedagogy and Cultural Studies. The Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the School of Sciences, and for the so-called “Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 1990, was compiled on the basis of the personal cards and personal files of the Personnel Department of the Rector’s Office, and the scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually arranged documentary material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be complete. It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. Part X. presents the complete list pertaining to the Institute of Pedagogy and Cultural Studies from institute head to janitor.

 • Papp Károly irodalomprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1924-25. tanévi Rector Magnificusa
  5-22
  Megtekintések száma:
  119

  KÁROLY PAP, PROFESSOR OF LITERATURE, WAS RECTOR MAGNIFICUS OF THE ROYAL ISTVÁN TISZA UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR OF 1924–1925. Károly Pap was born in Beregrákos, he conducted his university studies at Kolozsvár, and later in Budapest, where he earned a teacher’s degree in Hungarian and Latin, and later he received a doctor’s degree in Hungarian literature. In Budapest, from 1898 he was teaching at Veres Pálné secondary school for girls and from 1908 he became professor of Hungarian literature at the Arts Academy of the Reformed College. From 1914, until he retired in 1942, he served as ordinary public professor at the Department of Hungarian literature at the University of Debrecen. In the 1924–25 academic year he served as president of the university. His main professional interest was Hungarian literature of the 18th and 19th centruries, and he was regarded as a conservative historian of literature.

 • A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája 1950–1990 XII. rész
  127 - 146
  Megtekintések száma:
  249

  The Archontology of Lajos Kossuth University of Arts and Sciences (1950–1990), Part XII : Teacher Training Gramm ar School and Teacher Training Primary School. The Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the School of Sciences, and for the so-called „Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 1990, was compiled on the basis of the personal cards and personal files of the Personnel Department of the Rector’s Office, and the scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually arranged documentary material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be complete. It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. Part XII presents the complete list pertaining to the teacher training grammar school and teacher training elementary school.

 • A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának hallgatói társadalma (1921–1949)
  41-73
  Megtekintések száma:
  85

  The Student Community of Debrecen’s School of Medicine (1921–1949). In view of the fact that the University of Debrecen grew out of the academic divisions of the Protestant College, the Protestant character of the state university can be easily demonstrated as present. What can be equally well seen are the facts that, one, the members of the student community tended to come from Debrecen or the larger Debrecen region, and, two, that Hungarian was the almost exclusively used mother tongue. As regards social distribution, the most frequent origins are from the intellectual and the smallholder class. A look at student support shows that until the beginning of the 1930s a smaller portion of the student body, whereas after this time frame 60 to 70 percent, received some kind of financial support. Student aid and reward could come from various sources: (a) from the university itself; (b) from the Ministry of Education; (c) the city of Debrecen; (d) private sources; (e) financial institutions and associations; and (f ) from the Protestant church. Unfortunately, the amount of these aids was rather limited and only a few students could be recipients. Student subventions in the post-1945 era was based on totally new priorities, however, its objectives were marred at first by runaway inflation, then class-struggle principles impacted on it by creating discriminative categories. Student accommodation, owing to the scarcity of reliable data can only be shown in an incomplete table; no creditable evaluation of these is possible.

 • A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája 1950–1990. VII. rész
  93-120
  Megtekintések száma:
  208

  The Archontology of Lajos Kossuth University of Arts and Sciences (1950–1990), Part Vii: Institute of Biology. The Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the School of Sciences, and for the So-Called „Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 1990, was assembled on the basis of the personal cards and personal files archived in the Personnel Department of the Rector’s Office. As the 1950s has not furnished sufficiently with documents data was supplemented by the annually arranged
  material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be complete by making impossible to realize the archontology with perfect accuracy. Part VII presents the complete list of the Institute of Biology from institute head to janitor.

 • Az egyetemi élet átolitizálódásának megnyilvánulása 1939-ben Debrecenben – hallgatói feljelentés Tankó Béla ellen és Hóman Bálint levele
  117-120
  Megtekintések száma:
  173

  The Appearance of the Politicization of the University Life in Debrecen in 1939. A student’s Accusation against Béla Tankó and Bálint Hóman’s response. A very special source of the history of the Hungarian higher education and of the history of the University of Debrecen that accusation which was made in the autumn of 1939 by a student. This short and nameless letter was an accusation against professor Béla Tankó who had taken a note about the German origin of Bálint Hóman who was the Secretary of Religion and Public Education at that time. One of the students who was the member of the Árpád Comradeship Association wrote a short and modest letter to Hóman about it. This was a clear sign of the radicalization and the politicization of the whole society and of the life in the Hungarian universities. Also had been found the response of Bálint Hóman who sent back this accusation to Béla Tankó with a short letter in which he interpreted this as a wrong deliver. This unpleasant case had been solved by Hóman this way, but the radicalization of the students of the universities and the devaluation of the Hungarian political culture continued.

 • Egy különös debreceni diákfogadalom -A Tisza István Internátus 17-es szobájában lakó hallgatók 1925. december 15-én egymásnak tett ígérete
  157-161
  Megtekintések száma:
  124

  Ritka forrásnak számít a történettudományban, amikor egy dokumentum néhány ember egymásnak tett ígéretét örökíti meg. Még érdekesebbé tesz egy ilyen forrást, ha szobatársak esküjéről van szó. 1925. december 15-én Debrecenben, a Tisza István Internátus 17-es szobájában lakó öt diák, akik évek óta együtt töltötték mindennapjaikat, úgy döntöttek, hogy fogadalmat tesznek. Írásba foglalták, hogy hat év múlva, pünkösd napján találkozni fognak Budapesten, a Gellért Szálló halljában. A fogadalom szövege pontosan tükrözi a kort, amelyben keletkezett és azt a „neobarokk” társadalmat, amely az 1920-as éveket jellemezte. Azt, hogy a találkozóra 1931-ben sor került-e, nem tudhatjuk, de a szobatársak szoros barátságából joggal következtethetünk arra, hogy igen. A most közlésre kerülő fogadalom nagyon ritka és különösen értékes forrása a két világháború közötti hallgatói életnek.

 • Benedek László ideggyógyász-professzor, a debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem 1935–36. tanévi rector magnificusa
  3 - 10
  Megtekintések száma:
  246

  László Benedek Professor of the Neurology, the Rector Magnificus of the Hungarian Royal István Tisza University of Debrecen during the academic year 1935/1936. The first professor of neurology and psychiatry and the director of the Department of Neurology of the University of Debrecen between 1921 and 1936 was László Benedek who studied at Cluj as a student of Károly Lechner. In the academic year of 1935/36 he held the post of the Rector of the university. This period was the era of silent development in the life of the university. Benedek as Rector focused on improving the living circumstances of the students. After his rectorate he was appointed to a professorship of the Péter Pázmány University of Arts and Sciences and the director of the Clinic of Neurology and Psychiatry in Budapest. His wife was the wellknown actress Irén Zilahy. After her tragic death in April 1944 Benedek collapsed and in March 1945 he committed suicide in Kitzbühel in Austria. László Benedek was a brilliant lecturer, an urging leader, and an inventive professor of science whose work in several partial branches of science was outstanding.

 • A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának tansegédszemélyzete 1919–1950 III. rész: Klinikák 2.
  105-138
  Megtekintések száma:
  94

  The Assista nt Personnel of the School of Medicine, University of Debrecen, 1919–1950. Part 3: The Clinics 2. Indispensable participants of the teaching and therapeutic activities of the School of Medicine were the personnel assisting the work of the professors. The register is designed to serve as an overall recording of the pertinent data of the departmental professors, assistant professors, instructors, interns, and teaching assistants. In this third part, the assistant personnel of the following clinics is registered: Clinic of
  Internal Medicine, Clinic of Surgery, Clinic of Otolaryngology, Polyclinic of Stomatology; and other institutes: University Pharmacy, the X-Ray Institute, the Institute and School of Nursery.

Adatbázis logók