Bírálati folyamat

A szerzők a folyóirat állandó rovataiba küldhetik írásaikat, melyek a következők:

Arcképcsarnok: A hazai és debreceni felsőoktatás múltjának jeles személyiségeinek életét és szakmai és tudományos munkásságát bemutató írások. Fontos szerepet kap a debreceni egyetem volt rektorai életének és tevékenységének bemutatása.

Tanulmányok: Az európai és hazai felsőoktatási intézmények, szakok történetével kapcsolatos tanulmányok, amelyek a külföldi egyetemjárástól a hazai felsőoktatás történetének széles szegmenseit érintik és időben a középkortól a jelenkor történetét is feldolgozzák.

Forrásközlés: A hazai és külföldi felsőoktatás történetével kapcsolatos, nyomtatásban eddig meg nem jelent kisebb terjedelmű írások kommentált kiadása. Hangsúly a debreceni felsőoktatás-történet érdekes írásos nyomainak hozzáférhetővé tételén van, de ez nem kizárólagos.

Adattár: A hangsúly eddig a KLTE oktatóinak és dolgozóinak archontológiájának közlésén nyugodott, de sor kerül olyan-elsősorban személyi - adatbázisok közlésére is, amelyek túllépnek a debreceni felsőoktatás történetén is.

Visszaemlékezések: Elsősorban olyan személyes hangvételű írások, amelyek az elmúlt évtizedek debreceni oktatástörténetének nagy alakjairól, oktatási és tudományos műhelyeiről villantanak fel emlékeket.

Könyvismertetés: A legfrissebb külföldi és hazai egyetem- és felsőoktatás-történeti szakmunkák ismertetése, amelyek egyrészt módszertanukban előremutatóak lehetnek, másrészt tematikájukban kapcsolódnak a folyóirat profiljához.

Aktualitás: Beszámoló friss, a hazai és debreceni (de akár külföldi) egyetemtörténethez kapcsolódó eseményekről (konferenciák, könyvbemutatók, szoboravatások, ünnepi alkalmak).

Minden megjelentetésre beküldött írást először a szerkesztőbizottság tekint át. A művek beérkezése után a szerkesztőség gondoskodik az anonim lektorálásról. A lektori vélemények után a szerkesztőbizottság dönt a kézirat elfogadásáról és megjelentetéséről.  A lektorálási folyamat 4 hónap. A szerzők a végleges döntésről (elfogadás vagy elutasítás) írásbeli értesítést kapnak 16 héten belül. A szerkesztőség egyben fenntartja a jogot arra, hogy a befogadást követően a mű tartalmát érdemben nem befolyásoló (nyelvi, formai, technikai, informatikai) hibákat korrigálja. Amennyiben a kézirat elutasításra kerül, a szerkesztőség a kéziratot visszajuttatja a szerzőnek.

Adatbázis logók