Current Issue

Vol 10, No 3-4 (2019): MMXIX vol. X.nr.3-4

Published January 11, 2020

##issue.tableOfContents##

Gyula Mitrovics, Professor of Pedagogy the Rector Magnificus of the Hungarian Royal István Tisza University of Debrecen during the Academic Year 1940/41. Mitrovics Gyula művészetek iránti intenzív érdeklődése és a Sárospatak-Debrecen tengely mentén kiformálódott protestáns identitás jelentette az alapot és keretet ahhoz a nagy ív... pályához, amelyet a pataki tanárcsalád gyermeke a XX. század első felének Magyarországán befutott. Első publikációinak sikere, pozitív visszhangja egy művészettörténészi pálya vagy esztétakarrier reményére jogosították fel a törekvő ifjú tanárt, de az „újszülött” debreceni egyetem bölcsészkarának érdekei más irányt szabtak tudományos érdeklődésének: így a neveléstudomány felé fordult a figyelme, amelynek 1917-ben magántanára, majd 1918-ban nyilvános rendes egyetemi tanára lett. Ettől kezdve párhuzamosan foglalkozott az esztétikával és a pedagógiával, 1941-es nyugdíjazásáig ő gondoskodott az itt tanuló bölcsészhallgatók neveléselméleti, neveléstörténeti és pszichológiai ismeretekkel való felvértezéséről. Mitrovics az 1940/41-es tanévben, közvetlenül a nyugdíjba vonulása előtt töltötte be az egyetem rektori tisztét. Vezetői magatartását az óvatos kompromisszumok keresése jellemezte, de az adott időszak nem is nagyon engedett mást a számára. Az ő rektorsága alatt kellett feladnia az egyetemnek a természettudományi tanszékeit, de a nem kevés diplomáciai érzékkel megáldott rektor elért annyit, hogy szakelőadók alkalmazásával folytatódjon a megszüntetett tanszékek tárgyainak előadása. Mitrovics Gyula sorsa nyugdíjasként vett igazán tragikus fordulatot: 1949-ben – némi sugalmazásra – lemondott akadémiai levelező tagságáról, majd az ötvenes évek közepén elhagyta Magyarországot. Az egykori debreceni pedagógiaprofesszor Stuttgartban töltötte utolsó éveit, ott is hunyt el 1965-ben.
Show full abstract
12
Tivadar Hüttl, Professor of Surgery the Rector Magnificus of the Hungarian Royal István Tisza University of Debrecen during the Academic Year 1939/40. Hüttl Tivadar – akinek apja sikeres porcelángyáros volt – a Budapesti Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát és az ottani I. Sebészeti Klinikán dolgozott Verebélӱ Tibor professzo...r mellett. 1921-ben megbízták a debreceni Sebészeti Klinika vezetésével, majd egy év múlva igazgató-professzor lett. Klinikáján fül-orr-gége, sztomatológia, urológia, traumatológia, ortopédia, stb. részlegeket szervezett, amelyekből később önálló klinikák lettek. Jelentős tudományos iskolát teremtett, szerte a világból jöttek hozzá tanulni. Az 1939-40-es tanévben a debreceni Tisza István-Tudományegyetem rektora volt és 1939-1944 között az egyetem képviselője a magyar Országgyűlés Felsőházában. 1944-ben Budapesten ragadt a háború miatt és visszatérte után megfosztották professzorságától mondvacsinált okokkal és átlátszó kirakatperben. 1951-től 1955-ös haláláig a budapesti Országos Onkológiai Intézet főorvosa volt.
Show full abstract
10
1
Viktor Julow and the Revolution and the War of Independence in 1956. After 28 October 1956, Viktor Julow started to work as an editor for the revolutionary Csokonai Radio, writing and reading out articles. The radio, capable of local transmission only, aired four of his articles. The first one, entitled “Thank You for the Blood Conserve” was a... commentary in a lyrical tone; the second one, “Reply to a Pamphlet” reacted to a piece of news he had heard on Miskolc Radio about a pamphlet issued in Slovakia. In the other two articles he proposed changes in street names and the system of national awards. His persecution began in May 1957, when he was downgraded to a lower academic position. However, as ministry officials still considered this as too mild a punishment, he underwent another disciplinary procedure and was finally dismissed from his job with immediate effect on 3 October 1957. After that, the unemployed scholar had to rely on the assistance of his work contacts and friends such as László Kéry, Péter Nagy, József Szauder and László Országh. After months of insecurity, he was appointed senior researcher of the Déri Museum in February 1958.
Show full abstract
25
Ethnography and Folklore Studies at the Hungarian Universities until 1960. At the University of Budapest at the end of the 18th century it was Dániel Cornides (1732–1787) who dealt with issues of Hungarian ancient religion, while András Dugonics (1740–1818) paid attention to various  aspects of Hungarian folk poetry (tales, idiomatic ph...rases, proverbs) and folk customs in his lectures. Descriptive statistics, reports of the state of affairs in various regions and ethnic groups within the country documented the ethnographic character of these areas and groups in the first half of the 19th century.  In the second half of the century professors of Hungarian literature and language investigated and discussed these topics with a comparative European perspective at universities. Ethnographic and folklore-related knowledge was disseminated by excellent professors of classical philology and oriental studies. Professors of geography (János Hunfalvy, Lajos Lóczy) played a crucial role in providing information about faraway peoples and continents at the University of Budapest. The first associate professor (Privatdozent) in ethnography was Antal Herrmann at the University of Kolozsvár (Cluj-Napoca, now Romania) in 1898. He delivered his lectures until 1918 in Kolozsvár, and between 1921 and 1926 in Szeged where the University of Cluj was relocated to. The first university department for ethnographic and folklore studies was established at the University of Szeged, where Sándor Solymossy, a scholar of comparative folkloristics, became professor.  At the University of Budapest the first department for ethnography and folklore studies was founded for professor István Györffy, who primarily studied material culture and the people of the Great Hungarian Plain.  His successors were Károly Viski (1942), then folklorist Gyula Ortutay (1946). In 1951 at the University of Budapest another department came into being for István Tálasi who was a scholar of  material culture studies and historical ethnography. The head of the ethnography and folklore department of the Hungarian University of Kolozsvár (Klausenburg, Cluj) was Károly Viski in 1940–1941, and Béla Gunda between 1943 and 1948.  At the University of Debrecen established in 1912  a number of associate professors held ethnographic and folklore lectures between 1925 and 1949 (István Ecsedi, Károly Bartha N., Tibor Mendöl, Gábor Lükő), but an autonomous department was established only in 1949, led by Béla Gunda until 1979. At the University of Szeged Sándor Bálint was appointed professor of ethnography and folklore studies in 1949, but only after 1990 became it possible to provide M. A. degrees in ethnography and folkloristics. M.A. degrees in ethnography and folkloristics have been provided at the University of Budapest since 1950, while at the University of Debrecen since 1959.
Show full abstract
10
„Unknowable Students”. „Searching for the Enemy” at the Hungarian Universities in the Beginning of the Fifties. The Communist Party organization of Hungarian universities, in order to fulfil one of their main tasks, i.e. to “unmask the enemy”, attempted to gather a lot of information about the students. They collected data through admi...ssion procedures about their class-origin, which was reckoned as basic indicator of their political reliability, while functionaries tried to force them to verbalize their opinion and to comment daily political events in obligatory courses of Marxism-Leninism and in other formal and informal discussions. Besides the identification of the “enemy”, the forcing of political statements had the purpose to get the chance to correct them. However, the overstraining of political issues, the circulating process of re-learning the same parts of Communist ideology over and over again, along with the overreaction of functionaries to politically “incorrect” opinions led to an unwanted effect. Reports on the effectiveness of contemporary practices of indoctrination stated several times that the ideological dissemination of knowledge does not provide some students with a world view, but rather a practical knowledge: the students, instead of revealing their real thoughts “learned to speak Marxism”.
Show full abstract
11
The neolatin greeting poems of the 17th century professors of the Calvinist College of Debrecen. Contemporary occasional poems provide an excellent insight into the literacy of the early modern protestant intellectuals in Debrecen and the relationship between members: for example greetings, wedding greetings and mortal poems. In the 17th century p...rints connected to certain members of the intellectuals of Debrecen appeared with a nice number in Hungary and abroad, which were also welcomed by the professors of the Calvinist College in Debrecen. Collegial teachers volumes published in Hungary mostly by Hungarian, while polemical treatises printed abroad by Latin greetings accompanied. In my study I undertake to provide insight into the literacy and relationship system of the professors in Debrecen in the 17th century with detailed philological analysis of some neolatin greetings.
Show full abstract
12
Pozsonyi protestáns joghallgatóból katolikus jogászprofesszor Linzben (Johann Ferdinand Behamb). A 17. század magyarországi származású jogi írói közül mind termékenységével, mind ismertségével kiemelkedik a pozsonyi származású Johann Ferdinand Behamb, aki rekatolizálása után Linzben lett jogtanár a felső-ausztriai rendek ...szolgálatában. A tanulmány megkísérli rekonstruálni Behamb tanulmányait és tanári tevékenységét, felhívva a figyelmet egy sajátos korabeli felsőfokú iskolatípusra (Landschaftschule) is.
Show full abstract
6
Ramism in the Kingdom of Hungary and in Transylvania. The study reviews the impacts of Ramism on the scholarly, pedagogical, and cultural life of the Kingdom of Hungary and of Transylvania, including the local publications in grammar, rhetoric, homiletics, and logic, and the presence of Ramist considerations and components in domestic education. J...udging by the evidence of its reception in Hungary and Transylvania, we can conclude that Ramist influence was present in the main Calvinist institutions, that is, in the colleges at Gyulafehérvár, Kolozsvár, Sárospatak, Várad, and Debrecen during the mid- and late seventeenth century. Such influence affected the whole system of classification of the academic sciences, and elements of Ramism remained detectable until the mid-eighteenth century. More sporadic, but not insignificant, was Ramist influence usually taking a more syncretic form at Lutheran institutions that adhered to essentially Melanchthonian pedagogy. Literary works by Hungarian authors with Ramist and, often, Puritan convictions are clearly understandable texts characterized by their conceptual plainness and clarity, which include only a few elements of belletrism, affective attraction, and literary originality in their predominantly rational argumentation. That such texts strive primarily for intellectual rationality is clearly connected with the authors’ Ramist mindsets, because, under a strictly Ramist theoretical framework, only a small number of the taxonomic processes which distinguish literary works from the natural order of precise, objective, rational discourse could be accepted.
Show full abstract
5
The Study of the Arabic language on the European Universities. The study of oriental languages, among them that of the Arabic is among the oldest branches of the humanistic scholarship. In the beginning, one can see sporadic individual works, later well-organised activities that take us to the Iberian Peninsula, to Salerno and Paris. In addition t...o the Koran, philosophical, mathematical and astronomical works were translated from Arabic into Latin in the first half of the second millennium. Later, in the Renaissance, Italia and the Papal State became the centre of the Arabic scholarship. The main ambition of the age was to prepare the texts of the polyglot Bibles, and to investigate the Greek and Arabic medical works. In the following epoch, Leyden and Netherlands emerged from the range of the European universities. Here the aim of the Arabic scholarship was to support the international trade. The Arabic philology on modern sense have been created in Paris by S. de Sacy, who is the common ancestor of all European Arabists. In Hungary, we are attached to him by K. Czeglédy, de Goeje and his Dutch masters.  
Show full abstract
9

In the Year of Trianon many sportsman of the University Sport Club (DEAC) participated in national and international events.  The author gives a list of the news published in the local newspaper.

7
Doctoral Dissertations on The Mathematical Seminar of the University of Debrecen at the Beginning of the 20th Century (1927–1940). In this article we present 16 mathematical dissertations, the life and later carrier of their authors (15 persons) in two parts. These dissertations were written under the direction of Professor Lajos Dávid between ...1927 and 1940. At that time he was the leader of the Mathematical Seminar of the University of Debrecen. The themes of the dissertations were connected with his scientific work, such as history of mathematics (the two Bolyais), or research work in mathematical analysis (arithmetic-geometric mean). The dissertations were published separately as books. Later these were collected in a colligation named Dissertationes Davidianae Debrecen 1927–1940. We have to mention this colligation does not contain the dissertation of Ferenc Kárteszi. We found his work among the dissertations of Doctors of Philosophy in the Library of the University of Debrecen. (Part 1: 1927–1934). 
Show full abstract
1

The author gives the detailed history of the Clinic of Stomatology under the leadership of the two excellent professor (József Szentpétery and Gusztáv Keszthelyi) between 1979-2000

5
A kötet alapos elemzést ad arról – a téma részletes történeti és filozófiai hátterét is jól megvilágítva –, hogy a 21. század felsőoktatásának milyen fő irányvonalak, elvek és módszertan mentén kellene újjászerveződnie, hogy mely gyakorlatokat, szemléletet és módszereket kellene radikálisan újragondolni, illetve,... hogy a szerzők meggyőződése szerint melyek azok a változások, amelyek nem csak alátámasztják, de már meg is követelik a radikálisan új szemléletmód alkalmazását a felsőoktatásban.
Show full abstract
14

Béla Tankó was the founder of the Department of Biochemistry at the University of Debrecen. the editor Marta Viragos gives a full picture of the professional and the private life of the professor.

6
0

In the fall of 1918 there were 23  state universities in Hungary. After three month 10 among them were disannexed.

8

The book is the 4th volume of the serie of the History of the Teological Education in Debrecen

5
Hol lehet meghúzni a határvonalat tudományos és ismeretterjesztő irodalom között Melyek azok a kritériumok, amelyek segítségével elválaszthatók egymástól a tudományos és az ismeretterjesztő szövegek Ezekre a kérdésekre keresi a választ új könyvében Tombi Beáta, a Pécsi Tudományegyetem Olasz Tanszékének oktatója, a k...rdéskör ismert kutatója, melynek ismertetésére Pete László vállalkozik.
Show full abstract
4
Miksa Róth (1865-1944) glass strainer and mosaic artist significantly contributed to the beautiful buildings of the University of Debrecen in the first part of the 20th century. It is regarded that his most famous work here is the five big glass windows in the Hall of the university that were reconstructed in 2012. Furthermore, he left the result... of his artistic work in other buildings of the university. Nevertheless, these works were destroyed nearly without exception. The only exception is the three glass windows, which were discovered in the basement of the Surgery Clinic. They were taken out from there in 2018 and the following study introduces the history of the reconstruction.
Show full abstract
2
0
Ethnography – 70 – Debrecen. A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke emlékülésen ünnepelte meg a tanszék alapításának 70. évfordulóját. A rendezvény lefolyásának ismertetése mellett az alábbiakban olvashatjuk azt a két beszédet, amely a tanszék múltját, jelenét és jövőjét mutatta be a jelenlévő közönség, a tansz...k egykori és jelenlegi hallgatói, oktatói és az etnográfia iránt érdeklődők számára.
Show full abstract
6
View All Issues