Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

El kell olvasnia és jelölnie kell, hogy teljesítette az előírásokat mielőtt folytatná.

  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • Ahol lehetséges, ott megadott URL-es hivatkozásokat.
  • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
  • A benyújtott fájl Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.

Szerzői útmutatók

 A folyóiratban továbbra is a lábjegyzetben történő hivatkozást kéri a szerkesztőség.  A hivatkozásokat a Chicago Manual of Style 16. kiadása (2010; a továbbiakban: Chicago) alapján kell elkészíteni.  A folyóiratban megjelenő cikkek egyéni azonosító DOI (Digital Object Identifier) számot kapnak. A szerzők, amennyiben rendelkeznek ORCID azonosítóval, fel kell tüntessék nevük után. Az hivatkozott cikkek esetében, amennyiben van DOI azonosítójuk, szerepeltetni kell.

A beküldött szöveg kötelező elemei az első oldalon:

VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV (ORCID szám, ha van)

beosztás, pontos intézményi megnevezés

email cím

 Magyar absztrakt,  Kulcsszavak

Angol absztrakt, angol kulcszsavak

A főszövegre is vonatkozó általános szabályok

– A kiemelések (pl. kurziválás) a kiemelendő szövegrészt követő írásjelre is vonatkoznak (pl. a kurzív tagmondat, cím stb. után álló vessző is kurzív).

– A jegyzetek index-számát mindig az írásjel után helyezzük el. Például: …ahogyan Kraus is írja tavaly megjelent könyvében,5 nehéz megoldást találni… vagy …álláspontja nem vitathatatlan.14

– Ha egy szövegből csak részleteket idézünk, a kihagyott részek helyét […] jellel jelöljük.

– Az úgynevezett, lásd, illetve és például kifejezéseket ne rövidítsük, viszont a kb., a stb. és a vö. esetében nem nagyon tehetünk mást.

– A zárójelek hierarchiája: a kerek (), szögletes [], ferde //.

– Ha idézeten belül idézetet kell alkalmazni: A főtikár szerint „elgondolkodtató, hogy a miniszterelnök úr »körülményesnek« nevezte az eljárást”. A tanulságokat

A részletes szerzői útmutató itt található PDF-ben

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a GERUNDIUM Egyetemtörténeti Közlemények  folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.

Adatbázis logók