ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ: Fésüs László

FŐSZERKESZTŐ: Bitskey István, Szabó Béla
 
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Ifj. Barta János, Bozzay Réka, Fésüs László, Lampé László, Mudrák József (titkár), Nemessályi Zsolt, Sipos Gábor (Kolozsvár), Szállási Árpád, Szögi László, Virágos Márta
 
TANÁCSADÓ TESTÜLET: Balázs Mihály (Szeged), Kapronczay Károly (Budapest), Molnár László
 
FELELŐS KIADÓ: Karácsony Gyöngyi
 
MEGJELENÉSI ADATOK: Megjelenik évente négyszer
 
KIADÓ: Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
 
TECHNIKAI MUNKATÁRSAK:
 
TECHNIKAI ADATOK: A  GERUNDIUM – EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK tagja a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár saját fejlesztésű elektronikus folyóirat rendszerének.