Szerkesztőbizottság

ISSN: ISSN 2061-5132 (Nyomtatott)

 ISSN: 2051-7097 (Online)

ISSN-L 2061-5132

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ: Fésüs László akadémikus egyetemi tanár (Debreceni Egyetem, Általános Orvosi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet)

FŐSZERKESZTŐ:  Szabó Béla egyetemi tanár (Debreceni Egyetem,Állam-és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék); Szögi László c. egyetemi tanár (Eötvös Lóránd Tudományegyetem)

ELŐZŐ FŐSZERKESZTŐ: Bitskey István akadémikus egyetemi tanár (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom-és Kulturtudományi Intézet),

ONLINE TECHNIKAI SZERKESZTŐ: Virágos Márta tudományos főmunkatárs (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar)
 
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Ifj. Barta János (Debreceni Egytem,Történelmi Intézet), Bozzay Réka (Debreceni Egyetem, Nederlandisztika Intézet),  Fésüs László (Debreceni Egyetem, Általános Orvosi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet),  Győri L. János (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Református Művelődés-és Iskolatörténeti Kutatóintézet), Hajnal Ward Judit (Rutgers The State University of New Jersey,New Bruswick, USA), Hegyi Ádám (Szegedi Tudományegyetem, Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék)  Kátai János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar), Mudrák József titkár (Debreceni Egyetem,Konferencia Központ és Orvostörténeti Gyűjtőhely),   Szögi László (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest), Virágos Márta technikai szerkesztő (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar)
 
TANÁCSADÓ TESTÜLET: Amedeo Di Francesco (Nápolyi Keleti Egyetem, Olaszország) Kapronczay Károly (Orvostörténeti Múzeum, Budapest), Nagy László Kálmán (Krakkói Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke ,Lengyelország), Robert Offner (Németország), Ferenc Postma (Hollandia), Sipos Gábor (Románia)

Megjelenési adatok: Megjelenik évente négy számban  II. negyedév (június) és IV. negyedév (december)

KIADÓ: Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
 
 

Adatbázis logók