Évf. 3 szám 3 (2004)
Kutatás közben

Franciaország szerepe az EU gazdaságában

Megjelent január 18, 2021
Mariann Eszter Kovács
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Kovács, M. E. (2021). Franciaország szerepe az EU gazdaságában. Competitio, 3(3), 207–224. https://doi.org/10.21845/comp/2004/3/12

A szerző Franciaország Európai Unión belüli meghatározó szerepét vizsgálja. Az európai integráció elvi alapjainak, történelmi kialakulásának vázlatos ismertetését követően elemzi az Európai Unió és a francia gazdaság kapcsolatának neuralgikus részeit, valamint a francia gazdaság fejlődésének fellendülő és megtorpanó időszakait. A tanulmány központi gondolatkörét a stabilitási és növekedési paktum körüli polémia, a francia államháztartás tartós deficitje következtében kialakuló szabálysértés körülményeinek és következményeinek részletezése alkotja. Fentiek alakulása alapjaiban érinti és hosszú időre eldöntheti az európai integráció jövőjét a közös szupranacionális gazdaságirányítás és az emellett adható nemzeti válaszokat illetően. Ugyancsak hatással lehet az Európai Unió közös valutájának, az eurónak stabilitására és jövőjére az Unió szerveinek együttműködésére, az unió kis és nagy országainak kapcsolatára, a résztvevő országok gazdasági lehetőségeire.