Évf. 5 szám 2 (2006)
Kutatás közben

Kilépések politikája : Hogy válnak meg a kockázati tőkések a befektetéseiktől?

Megjelent június 19, 2006
Patrícia Becskyné Nagy
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Becskyné Nagy, P. (2006). Kilépések politikája : Hogy válnak meg a kockázati tőkések a befektetéseiktől?. Competitio, 5(2), 83–98. https://doi.org/10.21845/comp/2006/2/5

A tanulmány két részre tagolódik. Az első fejezetekben a szerző bemutatja a kockázatitőke-befektetésekből történő kilépések stratégiai jelentőségét, a kilépések módját és idejét befolyásoló tényezőket és a sikeres kiszállásokat elősegítő tevékenységeket. A tanulmány arra keresi a választ, hogy mik az egyes módozatok előnyei és hátrányai a tulajdonosok, a menedzserek és az adott cég számára. A második rész az exitek számának és értékének változásait tárja fel a 2000-től kezdődő időszakban Európában, hangsúlyt fektetve a közép-kelet-európai tendenciákra, külön kiemelve a magyarországi változásokat.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: G24, G32

 1. CMBOR (2005): Exit – Definite Statistics and Analysis on Buy-Out Exits. Centre for Management Buy-Out Research, Nottingham University Business School, University Nottingham, Nottingham.
 2. E&Y (2005): 2005 Year-End Global Venture-Capital Investment Report. Ernst & Young és Dow Jones VentureOne, New York – London. http://www.ey.com/global/content.nsf /International/EGM_-_Press_Release_-_2005_-_Year_End__Global_Venture_Capital _Investment_Report. Letöltés időpontja: 2006. február 4.
 3. EVCA (2004): Central and Eastern Europe Success Stories. An EVCA Special Paper. European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem.
 4. EVCA (2005a): Central and Eastern Europe. Statistics 2004. An EVCA Special Paper. European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem.
 5. EVCA (2005b): EVCA 2005 Yearbook – Annual Survey of Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity. European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem.
 6. Fisher, D. A. (2000): EXITS: Which Way Out? Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Éves Konferenciája, 2000. november 30., Budapest.
 7. Füzesi Zoltán (1998): Exit. A kockázati befektetésekből való kiszállás művészete. In: Szirmai Péter (szerk.): Egy kockázatos iparág…: a kockázati tőke Magyarországon. A Budapesti Közgazdaságtudományi
 8. Egyetem TDK-konferencia előadásai. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 99–126.
 9. Karsai Judit (2002): Kivásárolt cégek – Tulajdonos vezetők. Vezetéstudomány, 2. sz., 15–19.
 10. Karsai Judit (2005): A magyarországi kockázati és magántőkeipar fejlődése 2004-ben. In: Szlovák Gergely (szerk.): Évkönyv 2005. Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület, Budapest, 10–12.
 11. LSE (2004): AIM – The most successful growth market in the world. London Stock Exchange, London. http://www.londonstockexchange.com/NR/rdonlyres/3B5EDCF9-1E01-4B7C -A31A-95B7170675B9/0/LSA_AIM_brochure.pdf. Letöltés időpontja: 2006. február 1.
 12. Mansel-Pleydell, T. (2002): Kiszállna? Hiszen még be sem szállt! In: Lakos István (szerk): Évkönyv 2002. Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület, Budapest.
 13. Martin, F. (2003): Panel discussion on exit. IFC Annual Global Private Equity Conference, 2003. május 15–16., Washington. http://www.ifc.org/ifcext/cfn.nsf/AttachmentsByTitle /FMartin/$FILE/FMartin.PDF. Letöltés időpontja: 2006. január 16.
 14. MKME (2005): A magyar kockázati és magántőke iparág fejlődése 2004. Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület, Budapest.
 15. Murray, G. (2001): Exit Consideration. London Business School, London.
 16. Osman Péter. (1999): Kockázati finanszírozás (A befektetésekből való kivonulás problematikája). Bankszemle, 1. sz., 27–43.
 17. Vanhaerents, K. – Shroud, H. L. (1998): Corporate Finance, Venture Capital Exit Routes. Comparing the most popular methods of releasing venture capital. Baker & McKenzie, Brüsszel és London. http://www.bakernet.com/NR/rdonlyres/FE5BFC18-5B14-4B3B-B77B-5FCD0F499F4D/36624/VC252bArticle_252bExit252bRoutes.pdf Letöltés időpontja: 2006. január 20.
 18. Wall, J. – Smith, J. (1999): Better Exits. In: Bygrave, W. D. – Hay, M. – Peeters, J. B. (szerk.): The Venture Capital Handbook. Financial Times Prentice Hall, Harlow, 255–278.