Évf. 7 szám 1 (2008)
Kutatás közben

A racionális várakozások elméletének fogalmi inkonzisztenciájáról

Megjelent június 16, 2008
Péter Galbács
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
PDF

APA

Galbács, P. (2008). A racionális várakozások elméletének fogalmi inkonzisztenciájáról. Competitio, 7(1), 103–126. https://doi.org/10.21845/comp/2008/1/7

A tanulmányban a racionális várakozások elméletét alkotó feltételezések és következtetések ellenmondásait vizsgáljuk meg. Érvelésünk annak belátására irányul, hogy a későbbi újklasszikus elmélet szempontjából meghatározó fontosságú tételek érvelési zavarokat okoznak, s ezért a torzítatlanság követelménye átgondolást igényel. A racionális várakozások elmélete mégsem haszontalan elméleti konstruktum, hiszen a hipotézis határainak megfelelő kijelölésével kiváló elméleti igazolást nyújthatunk az inflációs célkövetési rezsimek működőképességére vonatkozóan. Ha a túlzó előfeltevéseket elengedjük, amellyel helyet szorítunk a várakozások vezetésére képes és arra hivatott monetáris hatóságnak, a Muth által adott hipotézis mérsékelt változatához jutunk ugyan, ám e koncepció némely következménye konzisztens lesz az eredeti (erős) definíció – egyébként tarthatatlannak tűnő feltételeken nyugvó – feltételezéseivel.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: B2, E5.

 1. Arrow, Kenneth J. (1979): Egyensúly és döntés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 2. Barro, Robert J. – Fischer, Stanley (1976): Recent Developments in Monetary Theory. Journal of Monetary Economics, 2. sz., 133–167.
 3. Begg, David K. H. (1982): The Rational Expectations Revolution in Macroeconomics – Theories and Evidence. Philip Allan, Oxford.
 4. Berlin, Isaiah (1990): Négy esszé a szabadságról. Európa Könyvkiadó, Budapest.
 5. Black, John (2002): Dictionary of Economics. Oxford University Press, Oxford.
 6. Bryant, John (1983): A Simple Rational Expectations Keynes-type Model. The Quarterly Journal of Economics, augusztus, 525–528.
 7. Cesarano, Filippo (1983): The Rational Expectations Hypothesis in Retrospect. The American Economic Review, március. 198–203.
 8. Dickinson, D. G. – Driscoll, M. J. – Ford, J. L. (1982): Rational Expectations, Random Parameters and the Non-neutrality of Money. Economica, 241–248.
 9. Elster, Jon (2001): A társadalom fogaskerekei. Osiris Kiadó, Budapest.
 10. Erdős Tibor (1998): Infláció. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 11. Farkas Zoltán (2006): A racionális cselekvés, a társadalmi cselekvés és kölcsönhatás. Miskolci Egyetem, Miskolc. http://mek.oszk.hu/03900/03944/
 12. Fischer, Stanley (1977): Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule. The Journal of Political Economy, február, 191–205.
 13. Friedman, Benjamin (1979): Optimal Expectations and the Extreme Information Assumptions of ’Rational Expectations’ Macromodels. Journal of Monetary Economics, 23–41.
 14. Friedman, Milton (1970): The Optimum Quantity of Money. Aldine Publishing Company, Chicago.
 15. Friedman, Milton (1986): Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 16. Gerrard, Bill (1994): Beyond Rational Expectations: a Constructive Interpretation of Keynes’s Analysis of Behaviour Under Uncertainty. The Economic Journal, március, 327–337.
 17. Harasztosi Péter (2004): Racionális várakozások és a Monetáris Konszenzus. Fordulat, tavasz. 64–75.
 18. Hoover, Kevin D. (1990): The New Classical Macroeconomics – A Sceptical Inquiry. Blackwell, Oxford.
 19. Horváth László (2000): Monetarizmus. In: Alapművek, alapirányzatok. AULA, Budapest.
 20. Hume, David (1994): A pénzről. In: David Hume összes esszéi II. Atlantisz, Budapest, 43–56.
 21. Kantor, Brian (1979): Rational Expectations and Economic Thought. Journal of Economic Literature, december, 1422–1441.
 22. Keuzenkamp, Hugo A. (1991): A Precursor to Muth: Tinbergen’s 1932 Model of Rational Expectations. The Economic Journal, szeptember, 1245–1253.
 23. Mátyás Antal (1984): A polgári politikai gazdaságtan napjainkban. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.
 24. Mill, John Stuart (1980): A szabadságról – Haszonelvűség. Magyar Helikon, Budapest.
 25. Mises, Ludwig von (1981): The Theory of Money and Credit. Liberty Classics, Indianapolis.
 26. Muth, John F. (1961): Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Economica, 3. sz., 315–335.
 27. Pete Péter (2001): Bevezetés a monetáris makroökonómiába. Osiris Kiadó, Budapest.
 28. Sargent, Thomas J. – Wallace, Neil (1975): „Rational” Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule. Journal of Political Economy, 2. sz., 241–254.
 29. Shaw, G. K. (1984): Rational Expectations – An Elementary Exposition. Harvester Press, Brighton.
 30. Várpalotai Viktor (2003): Dezaggregált költségbegyűrűzés-alapú ökonometriai infláció-előrejelző modell. Magyar Nemzeti Bank, Budapest.
 31. Vigvári András (2004): Pénzügy(rendszer)tan. KJK–KERSZÖV, Budapest.
 32. Visco, Ignazio (1984): Price Expectations in Rising Inflation. North-Holland, Amsterdam – New York – Oxford.
 33. Weeks, John (1998): A neoklasszikus közgazdaságtan kritikája. Aula Kiadó, Budapest.