Évf. 7 szám 1 (2008)
Tanulmányok

Nyugdíjreform-dilemmák – jövedelemelosztási arányok és makropénzügyi egyensúly

Megjelent június 16, 2008
PDF

APA

Antal, L. (2008). Nyugdíjreform-dilemmák – jövedelemelosztási arányok és makropénzügyi egyensúly. Competitio, 7(1), 5–32. https://doi.org/10.21845/comp/2008/1/1

Az írás célja nem egy átfogó reformjavaslat felvázolása, hanem csupán olyan összefüggések, feszültségforrások felvázolása, amelyek a nyugdíjrendszer szabályainak újragondolását és belátható időn belül reformját elkerülhetetlenné teszik. Az alapvető ok demográfiai természetű: a fejlett és közepesen fejlett országokban gyorsan növekszik az átlagéletkor és lecsökkent a születések száma. Eltolódik az utóbbi javára az aktív és inaktív életszakaszok aránya, nőnek a nyugdíjkiadások és csökkennek az ennek fedezetéül szolgáló járulékbevételek. Nőnek az egészségügyi kiadások is, részben a gyógyítás technikájának fejlődése, de részben az időskor meghosszabbodása következtében is. Ezzel a nagy elosztó rendszerek fenntarthatatlanná válnak, hacsak nem követi az aktív életszakasz arányos meghosszabbodása, vagyis a nyugdíjba menetel időpontjának kitolódása. Ezzel szemben Magyarországon az átlagéletkor növekedése még csak a következő 20-30 évben következik majd be. A nagy elosztó rendszereket ma jellemző feszültségek tehát még nem demográfiai okokra vezethetők vissza, hanem mindenekelőtt a rendszerváltás sajátos jellemzőire. Drámaian lecsökkent a foglalkoztatás szintje és kiszélesedett az adóarbitrázs lehetősége. A rendszer fenntarthatóságához el kellene érni, hogy a rendszer ösztönzzön a munkaerőpiacon maradásra és a munkavállalók 90 %-a ne igyekezzen már a törvényi korhatár előtt másfél-két évvel nyugdíjba menni. Mindezek mellett a következő néhány évtizedben az időskori függőségi ráta nagyjából megduplázódik. Az adott körülmények között a társadalmi és pénzügyi szempontból egyaránt fenntartható nagy elosztórendszerekről folyó viták kapcsán annyi bizonyos, hogy a nagy elosztórendszerek kiadási dinamikájának megfékezése és az öngondoskodás szerepének növelése elkerülhetetlen. A nyugdíjrendszer biztosan nem tud egyszerre eleget tenni a keresők jövedelmeivel való lépéstartás (bérkövetés), a biztosítási elv érvényesíthetősége, az időskori tömeges nyomort kizáró minimális jövedelem garantálása és a hosszú távú finanszírozhatóság követelményének. Különösen nem tud eleget tenni ezeknek az életkori struktúra gyors változásának szakaszában.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: I38, J11, J26

 1. Augusztinovics Mária (2005): Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. Közgazdasági Szemle, 6. sz.
 2. Augusztinovics Mária – Köllő János (2007): Munkapiaci pálya és nyugdíj 1970–2020. Közgazdasági Szemle, 6. sz.
 3. Bakos Péter – Benedek Dóra – Bíró Anikó – Scharle Ágota (2007): A magyar adórendszer hatékonysága. PM Kézirat, június.
 4. Barabás Gyula (2006): Nyugdíjreform az adórendszer és az alacsony foglalkoztatás csapdájában. Előadás a Portfolió Konferencián, október 17.
 5. Barabás Gyula – Bodor András – Erdős Mihály – Fehér Csaba – Hamecz István – Holtzer Péter: A nyugalom díja. Élet és Irodalom, 2006. október 13.
 6. Benczúr Péter (1999): A magyar nyugdíjrendszerben rejlő államadósság. MNB Műhelytanulmányok, 8. sz.
 7. Chowin, Mukesh –Betcherman, Gordon –Banerji, Arup (2006): A változás színei – vörösből a szürkébe. A harmadik rendszerváltás – Kelet-Európa és a volt Szovjetunió öregedő népessége. Világbank, Washington
 8. D.C.
 9. Czajlik István – Szalay György (2006): A magánnyugdíjpénztárak működése és szabályozása. MNB Műhelytanulmányok, 48. sz.
 10. Fehér Csaba (2006): A névleges egyéni számlás (NDC) rendszer kritikája és más irányba tett javaslatok. Letöltve: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?cCheck=1&k=3&i=73156. Letöltés ideje: 2006.09.05.
 11. Hablicsekné Richter Mária (2006): Demográfiai folyamatok az EU-ban. ONyF, április.
 12. Holtzer Péter (2006): Keretrendszer. Kézirat. Készült a Nyugdíj és Időskori Kerekasztal számára munkaanyagként.
 13. Holtzer Péter (2007): A magánnyugdíjpénztári rendszer aktuális szabályozási kérdései. Kézirat. http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/Overview_Hungarian.pdf
 14. Impavido, G. –Rocha, R. (2006): Competition and Performance in the Hungarian Second Pillar. World Bank Policy Research Working Paper.
 15. Marján Attila (2008): Az öregedés és az európai nyugdíjrendszerek. Pénzügyi Szemle, 1. sz., 53–63.
 16. Matits Ágnes (2006): A magánnyugdíjpénztárak hatékonysága. Hitelintézeti Szemle, 1–2. sz.
 17. MNB (2007): Jelentés az infláció alakulásáról. November.
 18. Orbán Gábor – Palotai Dániel (2005): A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága. MNB Műhelytanulmányok, 45. sz.
 19. Orbán Gábor – Palotai Dániel (2006): Kihívások előtt a magyar nyugdíjrendszer. MNB Műhelytanulmányok, 55. sz.
 20. Simonovits András (2008): A magyar nyugdíjrendszer reformja 1996–2007. Külgazdaság, 52. évf., 1–2. sz.