Tanulmányok

Rangsorok és tükörképek – ahogy a leendő hallgatók választanak

Megjelent:
December 13, 2010
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Csuka, G., & Szívós, M. (2010). Rangsorok és tükörképek – ahogy a leendő hallgatók választanak. Competitio, 9(2), 78-91. https://doi.org/10.21845/comp/2010/2/5
Absztrakt

A tanulmány a szerzők felmérésének adatait dolgozza fel, amely vizsgálta azt, mennyire ismerik a leendő hallgatók az egyetemi rangsorokat, és hogyan veszik azokat figyelembe döntéseik során. A többség ismeri, de azok korántsem válnak meghatározó tényezővé a döntéseikben. Hangsúlyosan veszik figyelembe azt, hogy jó tanáraik legyenek, hasznosítható tudásra tegyenek szert, és végül az elhelyezkedésüket biztosító diplomához jussanak. Megpróbálnak több forrásból is ismeretekhez jutni, és az is megmutatkozott, hogy ezek közül az internet vált a legfontosabbá, amelyet már felkészülten és rutinszerűen használnak. Kimutatható, hogy ugyanakkor a személyre szabottabb tájékoztatási formákat is keresik, amelyek számát a jövőben célszerű lenne gyarapítani.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: Z13

Hivatkozások
 1. Fábri György (2008): Magyar felsőoktatási rangsorok – tíz év tükrében. Hozzászólás Török Ádám cikkéhez. Közgazdasági Szemle. LV. évf. 2008. december. 1116–1119.
 2. Kuráth Gabriella (2007): A hazai felsőoktatási intézmények regionális hatásának vizsgálata a beiskolázási marketingmunkában. Tér és Társadalom. 2007/4. 95–129.
 3. Liskó Ilona (2003): Továbbtanulási ambíciók és esélyek. Educatio. 2003/2. 222–235.
 4. Riba István (2010): Trónfosztási kísérlet. Viták az egyetemi rangsorokról. HVG. 2010. január 16. 29–30. MATESZ: Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség. www.matesz.hu
 5. Szívós Mihály – Kovács Bernadett (2010): Az egyetemi kutatási tevékenység palettájának átalakulása:tudomány és internet kapcsolata a nyugat-és közép-dunántúli régió felsőoktatási intézményeinek internethasználata alapján. Magyar Tudomány, 171. évfolyam. 81–94.
 6. Török Ádám (2008a): A mezőny és tükörképei. Megjegyzések a magyar felsőoktatási rangsorok hasznáról és korlátairól. Közgazdasági Szemle, LV. évf. 2008. október. 874—890.
 7. Török Ádám (2008b): Felsőoktatási rangsorok. Lemaradásunk torzképei. Figyelő, 2008. szeptember 11–17. 31–32.
 8. Török Ádám (2009): Verseny a felsőoktatásban – így mértek ti. In: A jelen a jövő múltja. Járatlan utak – járt úttalanságok. Szerk.: Muraközy László. 241–294. Budapest, Akadémiai Kiadó. Központi Statisztikai Hivatal. www.ksh.hu
 9. Kozma Tamás (2006): Felsőoktatási rangsorok. Educatio. 2006/4. 843–852.
 10. Mihályi Péter (2002): Mit érnek a közgazdász diplomák? Figyelő. 2002. szeptember 12. 37. szám 46–54.
 11. TOP Felsőoktatási Intézmények. Népszabadság. http://nepszabadsagzrt.hu/termek/129-
 12. Vadas László (2009): Versenytársak az oktatásban – Heti Válasz Felsőoktatási rangsor. „Az oktatás nyilvánossága” konferencia. Budapest, 2009. november 11.