Évf. 11 szám 2 (2012)
Kutatás közben

Az ügyfélcentrikus szervezeti kultúra fejlesztése: a Magyar Posta példája: Liberalizáció és szervezeti változások a postai szektorban

Megjelent december 17, 2012
Éva Farkas
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
Mária Petrovics
IT Services Hungary
PDF

APA

Farkas, Éva, & Petrovics, M. (2012). Az ügyfélcentrikus szervezeti kultúra fejlesztése: a Magyar Posta példája: Liberalizáció és szervezeti változások a postai szektorban. Competitio, 11(2), 143–158. https://doi.org/10.21845/comp/2012/2/9

Esettanulmányunk egy szervezeti változásokkal, szervezeti innovációkkal foglalkozó kutatás keretei közé illeszkedik, a tudásigény megváltozását és a postai piac liberalizációja generálta változásokat vizsgálja a Magyar Posta Zrt-nél. A dolgozat elsősorban a hivatali szemlélet átalakulásának folyamatára, valamint az elvárt tudáskészlet összetételének módosulására koncentrál, illetve arra, milyen szervezeti változások segítették elő az ügyfélcentrikus szervezeti kultúra kialakulását. Az interjúk alapján azt mondhatjuk, hogy a „hivatalból szolgáltatóvá válás” folyamata a mai napig nem zárult le, viszont a munkavállalók körében
egyre inkább megfigyelhető az ügyfélcentrikus szemlélet. A vezetői szinteken egyelőre a hierarchia és a status quo megőrzésére több figyelmet fordítanak, mint a szervezeti kultúra új értékeinek képviseletére.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D23, M14

 1. European Comission (1997): Postal Directive 97/67/EC. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0067:EN:HTML, Letöltve: 2012. április 18.
 2. European Comission (2002): Postal Directive 2002/39/EC. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0039:EN:HTML, Letöltve: 2012. április 18.
 3. European Comission (2008): Postal Directive 2008/06/EC. http://ec.europa.eu.
 4. European Comission (2009): Post. Comprehensive sector analysis of emerging competences and economic activities in the European Union. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit F3.
 5. European Comission (2012): Postal Services. http://ec.europa.eu/internal_market/post/facts_en.htm, Letöltve: 2012. április 18.
 6. Geszti László (2011): Magyar Posta az elektronikus térben. Prezentáció.
 7. Geszti László (2012): A Magyar Posta felkészült a piacnyitásra. http://infoter.eu/cikk/a_magyar_posta_felkeszul_a_piacnyitasra, Letöltve: 2012. április 18.
 8. Magyar Posta (2010): Éves jelentés. http://posta.hu, Letöltve: 2012. április 18.
 9. Makó Csaba – Simonyi Ágnes (2003): Szervezeti rugalmasság – új termelésszervezési megoldások. In: Kővári György (szerk.): A felzárkózás esélyei. Munkapiaci látlelet a felzárkózás küszöbén. MTA KTK. MTA
 10. Munkatudományi Bizottság:96–116.
 11. Makó Csaba – Csizmadia Péter – Illéssy Miklós (2009): A postai szolgáltatások átszervezésének nemzetközi és hazai tapasztalatai. Kézirat. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest.
 12. Nielsen, P. (2006) The Human Side of Innovation Systems, (Innovation, New Organization Forms and Competition Building in a Learning Perspective). Aalborg University Press, Aalborg:189.
 13. Schienstock, G. – Hamalainen, T. (2001): Transformation of the Finnish Innovation System. SITRA Reports Series 7, Helsinki.
 14. Okholm, H. B. – Winiarczyk, M. – Möller, A. – Nielsen, C. K. (2010): Main developments in the postal sector (2008-2010). DG Markt, Copenhagen. http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2010-main-developments-country_en.pdf, Letöltve: 2012. április 18.