Évf. 13 szám 2 (2014)
Tanulmányok

A vebleni hivalkodó fogyasztás elméletének továbbfejlődése és újszerű megnyilvánulásai

Megjelent december 15, 2014
Kármen Kovács
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
PDF

APA

Kovács, K. (2014). A vebleni hivalkodó fogyasztás elméletének továbbfejlődése és újszerű megnyilvánulásai. Competitio, 13(2), 23–35. https://doi.org/10.21845/comp/2014/2/2

A tanulmány arra összpontosít, hogyan fejlesztették tovább a Thorstein Veblen által leírt hivalkodó fogyasztás elméletét a modern közgazdaságtan művelői. Ennek során rámutatok a státusz és a státuszjavak hivalkodó fogyasztáshoz való kapcsolódására. Kiemelem az ár többszörös szerepét, és hogy nem szükségszerűen helytálló a feltételezett pozitív irányú ár–keresett mennyiség viszony. Elemzem a hivalkodó fogyasztás sokrétű motivációit és következményeit. Végül, kiemelem a hivalkodó fogyasztás újszerű jellegét: a pazarlás helyett a kulturális tőke, az ízlés kerül a középpontba, a vagyon helyett pedig a
jövedelemmel való összefüggések kapnak jelentőséget.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: D11, Z13

 1. Arrow, K. J. – Dasgupta, P. S. (2009): Conspicuous Consumption, Inconspicuous Leisure. The Economic Journal, Vol. 119, No. 541:F497–F516.
 2. Bagwell, L. S. – Bernheim, B. D. (1996): Veblen Effects in a Theory of Conspicuous Consumption. American Economic Review, Vol. 86, No. 3:349–373.
 3. Banerjee, A. V. – Mullainathan, S. (2007): Climbing Out of Poverty: Long Term Decisions under Income Stress. BREAD/CEPR Conference on Development Economics. The London School of Economics and Political Science. London. http://dev3.cepr.org/meets/wkcn/7/770/papers/Banerjee.pdf, Letöltve: 2014. 07. 23.
 4. Belk, R. W. (1988): Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research, Vol. 15, No. 2:139–168.
 5. Bourdieu, P. (1984): Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Routledge, London.
 6. Braun, O. L. – Wicklund, R. A. (1989): Psychological Antecedents of Conspicuous Consumption. Journal of Economic Psychology, Vol. 10, No. 2:161–187.
 7. Brehm, J. W. (1966): A Theory of Psychological Reactance. Academic Press, New York.
 8. Campbell, C. (1995): Conspicuous Confusion? A Critique of Veblen’s Theory of Conspicuous Consumption. Sociological Theory, Vol. 13, No. 1:37–47.
 9. Carolan, M. S. (2005): The Conspicuous Body: Capitalism, Consumerism, Class and Consumption. Worldviews: Environment Culture Religion, Vol. 9, No. 1:82–111.
 10. Chao, A. – Schor, J. (1998): Empirical Tests of Status Consumption: Evidence from Women’s Cosmetics. Journal of Economic Psychology, Vol. 10, No. 1:107–131.
 11. Charles, K. K. – Hurst, E. – Roussanov, N. (2009): Conspicuous Consumption and Race. Quaterly Journal of Economics, Vol. 124, No. 2:425–467.
 12. Chaudhuri, H. R. – Majumdar, S. (2006): Of Diamonds and Desires: Understanding Conspicuous Consumption from a Contemporary Marketing Perspective. Academy of Marketing Science Review, Vol. 11, No. 2:1–18.
 13. Chaudhuri, H. R. – Majumdar, S. (2010): Conspicuous Consumption: Is That All Bad? Investigating the Alternative Paradigm. Vikalpa, Vol. 35, No. 4:53–59.
 14. Chaudhuri, H. R. – Mazumdar, S. – Ghoshal, A. (2011): Conspicuous Consumption Orientation: Conceptualisation, Scale Development and Validation. Journal of Consumer Behaviour, Vol. 10, No. 4:216–224.
 15. Collins, J. – Baer, B. – Weber, E. J. (2013): Sexual Selection, Conspicuous Consumption and Economic Growth. http://ssrn.com/abstract=2111740, Letöltve: 2015. 01. 09.
 16. Cordes, C. (2007): The Role of Biology and Culture in Veblenian Consumption Dynamics. Papers on Economics and Evolution, No. 0713, Max Planck Institute of Economics Evolutionary Economics Group, Jena. ftp://papers.econ.mpg.de/evo/discussionpapers/2007-13.pdf, Letöltve: 2014. 04. 06.
 17. Corneo, G. – Jeanne, O. (1994): Conspicuous Consumption and the Existence of Upward Sloping Demand Curves. University of Bonn, Germany Discussion Paper, No. A-461.
 18. Corneo, G. – Jeanne, O. (1997): Conspicuous Consumption, Snobbism and Conformism. Journal of Public Economics, Vol. 66, No. 1:55–71.
 19. Creedy, J. – Slottje, D. J. (1991): Conspicuous Consumption in Australia. Research Paper No. 307, University of Melbourne, Melbourne.
 20. D’Agata, A. (2009): Conspicuous Consumption Foundations to Consumer Preferences. Università di Catania, Faculty of Political Science, Catania.
 21. Eastman, J. K. – Goldsmith, R. E. – Flynn, L. R. (1999): Status Consumption in Consumer Behaviour: Scale Development and Validation. Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 7, No. 3:41–51.
 22. Frank, R. H. (1985): Choosing the Right Pond: Human Behavior and the Quest for Status. Oxford University Press, New York.
 23. Friedman, D. – Ostrov, D. N. (2008): Conspicuous Consumption Dynamics. Games and Economic Behavior, Vol. 64, No. 1:121–145.
 24. Frijters, P. (1998): A Model of Fashions and Status. Economic Modelling, Vol. 15, No. 4:501–517.
 25. Frijters, P. – Leigh, A. (2008): Materialism on the March: From Conspicuous Leisure to Conspicuous Consumption? The Journal of Socio-Economics, Vol. 37, No. 5:1937–1945.
 26. Galbraith, J. K. (1958): The Affluent Society. Houghton Mifflin, Boston.
 27. Holt, D. B. (1998): Does Cultural Capital Structure American Consumption? Journal of Consumer Research, Vol. 25, No. 1:1–25.
 28. Jelinek Csaba (2011): Dologtalan osztály, megszégyenítő megkülönböztetés és a vebleni társadalomkritika (T. Veblen : A dologtalan osztály elmélete). Fordulat, Vol. 4, No. 14:94–102.
 29. Lea, S. E. G. (1980): Supply as a Factor in Motivation. In: Toates, F. M. – Halliday, T. R. (eds.): Analysis of Motivation Processes. Academic Press, London: 153–177.
 30. Leibenstein, H. (1950): Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumer’s Demand. Quaterly Journal of Economics, Vol. 64, No. 2:183–207.
 31. Mason, R. (1981): Conspicuous Consumption: A Study of Exceptional Consumer Behaviour. Gower, Farnborough, Hants.
 32. Mason, R. (1992): Modelling the Demand For Status Goods. In: Rudmin, F. W.– Richins, M. (Eds.): Meaning, Measure, and Morality of Materialism. Association for Consumer Research, Provo, UT:88–95.
 33. McCormick, K. (1983): Duesenberry and Veblen: The Demonstration Effect Revisited. Journal of Economic Issues, Vol. 17, No. 4:1125–1129.
 34. Moav, O. – Neeman, Z. (2012): Saving Rates and Poverty: The Role of Conspicuous Consumption and Human Capital. The Economic Journal, Vol. 122, No. 563:933–956.
 35. Mujcic, R. – Frijters, P. (2015): Conspicuous Consumption, Conspicuous Health, and Optimal Taxation. Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 111, In progress:59–70.
 36. O’Cass, A. – McEwen, H. (2004): Exploring Consumer Status and Conspicuous Consumption. Journal of Consumer Behaviour, Vol. 4, No. 1:25–39.
 37. Ordabayeva, N. – Chandon, P. (2011): Getting Ahead of the Joneses: When Equality Increases Conspicuous Consumption among Bottom-Tier Consumers. Journal of Consumer Research, Vol. 38, No. 1:27–41.
 38. Perez-Truglia, R. (2012): Measuring the Market Value of Non-Market Goods: The Case of Conspicuous Consumption. http://ssrn.com/abstract=1710853, Letöltve: 2014. 03. 16.
 39. Perez-Truglia, R. (2013): A Test of the Conspicuous–Consumption Model Using Subjective Well-Being Data. The Journal of Socio-Economics, Vol. 45, No. C:146–154.
 40. Rauscher, M. (1993): Demand for Social Status and the Dynamics of Consumer Behavior. Journal of Socio-Economics, Vol. 22, No. 2:105–113.
 41. Scitovsky Tibor (1990): Az örömtelen gazdaság: Gazdaságlélektani alapvetések. Közgazdaságtani és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 42. Shipman, A. (2004): Lauding the Leisure Class: Symbolic Content and Conspicuous Consumption. Review of Social Economy, Vol. 62, No. 3:277–289.
 43. Tilman, R. (2006): Colin Campbell on Thorstein Veblen on Conspicuous Consumption. Journal of Economic Issues, Vol. 40, No. 1:97–112.
 44. Trigg, A. (2001): Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption. Journal of Economic Issues, Vol. 35, No. 1:99–115.
 45. Veblen, T. (1899/1979): The theory of the leisure class. Penguin Books, Harmondsworth.
 46. Verhallen, T. M. M. (1982): Scarcity and Consumer Choice Behaviour. Journal of Economic Psychology, Vol. 2, No. 2:299–321.
 47. Witt, U. (2001): Learning to Consume – A Theory of Wants and the Growth of Demand. Journal of Evolutionary Economics, Vol. 11, No. 1:23–36.