Évf. 18 szám 1-2 (2019)
Tanulmányok

Munkáltatói kompetenciaelvárások vizsgálata piaci környezetben

Megjelent december 16, 2019
Tünde Tóthné Téglás
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdaságtudományi Kar
Erika Hlédik
ELTE Gazdálkodástudományi Intézet
PDF

APA

Tóthné Téglás, T., & Hlédik, E. (2019). Munkáltatói kompetenciaelvárások vizsgálata piaci környezetben. Competitio, 18(1-2), 75-107. https://doi.org/10.21845/comp/2019/1-2/3

A vállalati körökben készített felmérések, munkaerőpiaci prognózisok arra hívják fel a figyelmet, hogy a munkaerőpiacon megfigyelhető változások a munkavállalás minőségi követelményeit is jelentősen átalakítják. A szakértők ezen kompetenciaelvárások bővülését és átrendeződését prognosztizálják. A munkavállalók ugyanakkor elhelyezkedésük során nagyon eltérő követelményeket tapasztalhatnak. Vannak munkáltatók, akiknek kifejezetten magasak az elvárásaik, de természetesen nem mindenhol érezhetők ezek. Tanulmányunkban a diplomás pályakezdőkkel szembeni kompetenciaelvárások megismerését szolgáló kvalitatív kutatásunk eredményei alapján arra keressük a választ, hogy vajon a hazai vállalatok hogyan reagálnak a változásokra munkavállalóikkal szemben támasztott követelményeik megfogalmazása során. Azt vizsgáljuk a prognózisok tükrében, hogy mely kompetenciák mentén tapasztalható már napjainkban is, hogy új, bővülő tartalommal gondolkodnak a munkáltatók. Munkánkban a kompetenciákat dinamikus változóként kezelve a diplomás pályakezdőkkel szembeni kompetenciaelvárások alakulását a keresleti oldal, azaz a munkáltatók szervezeti működésükhöz szükségek kompetenciaigényei, valamint a kínálati oldal, azaz a pályakezdők felkészültségével kapcsolatos tapasztalataik kölcsönhatásában vizsgáljuk.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: J23, J24, J53

 1. ACT (2011): Breaking New Ground. Building a national workforce skills credentialing system, https://eric.ed.gov/?id=ED515615 Letöltés ideje: 2019. május 28.
 2. Allen, J. – van der Velden, R. (2001): Educational mismatches versus skill mismatches: Effect on wage, job satisfaction and on-the-job search, Oxford Economic Papers, Vol. 53. No. 3., pp. 434-452., DOI: 10.1093/oep/53.3.434, https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/educational-mismatches-versus-skill-mismatches-effects-on-wages-job-satisfaction-and-onthejob-search(0f977bb7-5cc5-46e3-b7ec-36b01c68f8f1).html, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 3. Allen, J. – van der Velden, R. (2012): Skills for the 21st century: Implications for education, Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht
 4. University, https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/542332/content, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 5. Benade, L. (2014): Knowledge and educational research in the context of ’twenty-first century learning’, European Educational Research Journal, Vol.13. No. 3., DOI: 10.2304/eerj.2014.13.3.338, https://journals.sagepub.com/doi/10.2304/eerj.2014.13.3.338, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 6. Boyatzis, R. E. (1982): The competent manager, A model for effective Performance. Wiley-Interscience Publication, New York
 7. Cedefop (2013): Future skills supply and demnad in Europe. http://www.cedefop.europa.eu/node/11872, Letöltve: 2019. május 29.
 8. Cedefop (2018): Forecasting skill demand and supply. http://www.cedefop.europa.eu/hu/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/data-visualisations, Letöltve: 2019. május 29.
 9. Csapó, B. (2001): A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In: Báthory, Z. – Falus I. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó. Budapest, 270-293. o., http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/2001_Csapo_A_kognitiv_kepessegek_szerepe.pdf, Letöltve: 2019. május 29.
 10. Cserné Adermann, G. (2017): Az önirányított tanulás, Tudásmenedzsment, 1. évf. 1. sz. pp. 4-10. http://epa.oszk.hu/02700/02750/00001/pdf/EPA02750_tudasmenedzsment_2000_01_004-010.pdf, Letöltve: 2017. máj. 17.
 11. Csiszárik-Kocsir, Á. – Fodor, M. – Szira, Z. – Varga, E. (2009): A kompetenciák mérése az emberi erőforrás-menedzsmentben és az oktatásban, Humánpolitikai Szemle, 20. évf. 7-8. sz., pp. 132-140.
 12. Christensen, C.–Anthony, S.–Roth, E. (2004): Seeing What’s Next: Using Theories of Innovation to Predict Industry Change, Harvard Business Review Press, Boston
 13. Czibik Á. – Fazekas M. – Németh N. – Semjén A. – Tóth I.J. (2013) Munkaerő-keresleti előrjelzés vállalati várakozások alapján. Két vállalati adatfelvétel tanulságai. Közgazdasági Szemle, 60. évf., 2. sz., pp. 189-223.
 14. Ehrenberg, R.E. – Smith, R. (2008): Korszerű munkagazdaságtan. Elmélet és közpolitika. Panem, Budapest
 15. EURYDICE (2010): New skills for new jobs. Policy initiatives in the field of education. Short overview of the current situation in Europe. Education, Audiovisual
 16. and Culture Executive Agency, Brüsszel, http://www.aic.lv/bolona/2010/Reports/New_skills_for_new_jobs2011.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 17. Forgács K.- Kaucsek Gy. - Simon P. (2002): A kompetens munkaerő értékelése pszichológiai teszttel és írásanalízisel, Munkaügyi Szemle, 46. évf. 9. sz., pp. 12-18.
 18. Galasi P. (2004): Túlképzés, alulképzés és bérhozam a magyar munkaerőpiacon, In: Varga J. (szerk.): Közelkép, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest,
 19. pp. 449–471
 20. Garai O. – Veroszta Zs. (2012): Diplomás pályakövetési adatok 2011, EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, Budapest, https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_zarokotetek/zarokotet_2011.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 21. Garai O. – Veroszta Zs. (szerk.) (2012): Frissdiplomások 2011, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, Budapest, pp. 5-7.,
 22. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_kotet_frissdiplomasok2011/DPR_nyomdai.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 23. Gray, A. (2016): The 10 skills you need to thrive in the fourth industrial revolution. World Economic Forum, 19 Jan 2016. http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 24. Guidry, C. (2012): Career readiness: Are we there yet?, Techniques: Connecting Education and Careers, Vol. 87 No. 3. pp. 26-29., http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a-9h&AN=72880967&lang=hu&site=ehost-live, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 25. Habók, A. (2004): A tanulás tanulása az értelemgazdag tudás elsajátítása érdekében, Magyar Pedagógia, 104. évf. 4. sz., pp. 443-470.
 26. Hajdu, M. (2012): Érdemes diplomát szerezni Magyarországon vagy munkanélküliség vár a pálykezdő diplomásokra?. Elemzés a diplomások munkaerő-piaci helyzetéről, MKIK GVI Nonprofit Kft., Budapest, https://gvi.hu/files/researches/86/diploma_2012_ksh_diplomas_120801.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 27. Halász, G. (2006): Előszó. In: Demeter, K. (szerk.) (2006): A kompetencia – kihívások és értelmezések, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, http://ofi.hu/en/node/169198, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 28. Hámori, B. (2003): Kísérletek és kilátások. Daniel Kahneman, Közgazdasági Szemle, 50. évf. 9. sz., pp. 779-799. http://epa.niif.hu/00000/00017/00096/pdf/3hamori.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 29. Hámori, B. – Szabó, K. (2017): Tehetség, tanulás, munkapiaci esélyek. Előadás: Tehetség, tanulás, munkapiac, Vajdasági Magyar Közgazdasági Társaság, Szabadka,
 30. https://www.researchgate.net/publication/259105142_HB-KSz_Tehetseg_tanulas_munkapiac, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 31. Hilton, M. (2008): Skills for work in the 21st century: What Does the Research Tell Us, Academy of Management Perspectives, Vol. 22 No. 4., pp. 63–78, DOI:10.5465/amp.2008.35590354, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=35590354&lang=hu&site=ehost-live, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 32. Harangi, L. (2010): A knowledge worker személyi kompetenciái, Kultúra és Közösség, IV. folyam, 1. évf. 4. sz., pp. 23-30. http://epa.oszk.hu/02900/02936/00005/pdf/EPA02936_kultura_es_kozosseg_2010_04_023-030.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 33. Davies, A. - Fidler, D. – Gorbis, M. (2011): Future work skills 2020 Report, Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute, Palo Alto, http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 34. Kiss, P. (2010): Diplomás kompetenciaigény és munkával való elégedettség, In: Garai O. – Horváth T. – Kiss L. – Szép L. – Veroszta Zs. (szerk.): Diplomás Pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, pp. 111-123., https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR/dprfuzet4/DPRfuzet4_teljes.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 35. Kiss, P (2011): Pályakezdők munkával való elégedettségének meghatározói, In Garai O. – Veroszta Zs. (szerk.): Frissdiplomások 2011, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, Budapest, pp. 265-291. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_kotet_frissdiplomasok2011/DPR_nyomdai.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 36. Kolnhofer-Derecskei, A. – Reicher, R. (2016): GenYus – Y generáció az Y generáció szemével, In: Csiszárik-Kocsir Ágnes (szerk.): Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI.: tanulmánykötet, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Budapest, p. 229-242. http://kgk.uni-obuda.hu/publikaciok/vallalkozasfejlesztes-6, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 37. Koncz, K. (2004): Kompetencia alapú személyügyi tervezés. In: Tóthné Sikora, G. (szerk.): Humán erőforrások gazdaságtana. Bíbor Kiadó, Miskolc
 38. Kornai, J. (2014): A hiány újratermelése, Közgazdasági Szemle, 61. évf. 10. sz., pp. 1139-1157., http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1508, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 39. Kotler, P. – Keller, K.L. (2012): Marketingmenedzsment, Akadémia Kiadó, Budapest
 40. Manpower (2013): Éves tehetségfelmérés. Kutatási eredmények, ManpowerGroup Magyarország, Budapest
 41. Manpower (2016): A készségek forradalma. Digitalizáció, az ember és a képesség fontossága, ManpowerGroup Magyarország, Budapest, http://www.manpower.hu/images/SkillRevolution/MG_Skills_Revolution_HU_web.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 28.
 42. McClelland (1973): Testing for competence rather than for „intelligence”. American Psychologist. 28., 1-14. DOI: 10.1037/h0034092, https://www.therapiebreve.be/documents/mcclelland-1973.pdf Letöltés ideje: 2019. május 29.
 43. McNamara, B.R. (2009): The skill gap: Will the future workplace become an abyss, Techniques: Connecting Education and Careers, Vol. 84., No. 5, pp. 24-27, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=38906004&-lang=hu&site=ehost-live, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 44. Nagy, J. (2007): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged
 45. Polónyi, I. (2004): A felnőttképzés érdekeltségi rendszere, In: Polónyi, I. – Barizsné, H.E. (szerk.): Felnőttképzés, vállalati képzés, Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
 46. Prahalad, C.K. – Hamel, G. (1990): The core competence of the corporation. Harvard Business Review, május-június, 79-91. o., https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4391952/mod_resource/content/1/Prahalad%20Hamel.pdf, Letöltve: 2019. május 29.
 47. PwC Magyarország (2013): Tehetség menedzsment – taktikák és távlatok. A tehetségmenedzsment irányai itthon és a világban, PwC Magyarország, Budapest
 48. https://www.pwc.com/hu/hu/publications/ceo-survey/assets/pdf/ceosurvey_2013_talent.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 49. PwC (2014): The future of work. A journey to 2022, PwC, Aberdeen, https://www.pwc.com/ee/et/publications/pub/future-of-work-report.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 50. PWC (2017): Digitalizáció és szakemberhiány. Nincs vezérigazgató, aki ezektől ne tartana ma. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés, PwC Magyarország,
 51. Budapest, https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2017/magyarorszagi_vezerigazgato_felmeres_2017.html, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 52. Rosenbaum, J.E. – Binder, A. (1997): Do Employers Really Need More Educated Youth? Sociology of Education, Vol. 70, No. 1, pp. 68-85. DOI: 10.2307/2673193,
 53. https://www.researchgate.net/publication/272581780_Do_Employers_Real�-ly_Need_More_Educated_Youth, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 54. Savickas, M.L. – Nota, L. – Rossier, J. – Dauwalder, J.P. – Duarte, M.E. – Guichard, J. – Soresi, S. – Esbroeck, R. – Vianen, A. (2009): Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century, Journal of Vocational Behavior, Vol. 75., pp. 239-250. DOI: 10.1016/j.jvb.2009.04.004, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000187910900058X, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 55. Sági M. (2013): Pályakezdő diplomások munkába állási stratégiái, In Garai, O. – Veroszta, Zs. (szerk.): Frissdiplomások 2011, Educatio Társadalmi Szolgáltató
 56. Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, Budapest, pp. 111- 142. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_kotet_frissdiplomasok2011/DPR_nyomdai.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 57. Schomburg, H. (2010): Felsőfokú diplomások szakmai sikeressége, In: Diplomás Pályakövetés III. Kompetenciamérés a felsőoktatásban, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, Budapest, pp. 27-49. https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr/kiadvanyok/dpr3_kotet, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 58. Sparow, P. R. - Bognanno, M. (1995): A kompetencia követelmények előrejelzése: nemzetközi kiválasztás és értékelés. In: Mabey, C. - Iles, P. (szerk.): Tanulás és képzés a vállalati gyakorlatban. EURO Contact Business School, 1994, pp. 47-55.
 59. Srivastava, S. (2005): Managing core competence of the organization, Vikalpa. The Journal for Decision Makers Vol. 30. No. 4 pp. 49-63., DOI:10.1177/0256090920050405, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0256090920050405, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 60. Szabó, K. (2011): Állandósult túlkereslet a tehetségpiacon, Vezetéstudomány, 42. évf., 11.sz. pp. 2-15.
 61. Szelestey J. (2008): Kompetencia modell kidolgozásának elméleti háttere. http://www.erg.bme.hu/szakkepzes/4felev/SelesteyKompetencia.pdf, Letöltve: 2008. április 20.
 62. Taródy, D. (2012): Formalizált rugalmasság. A kettős képesség kialakulása egy középvállalatban, Vezetéstudomány, 43. évf. 12. sz., pp. 49-60.
 63. Teichert, U. (2007): Graduate employment and work: various issues in a comparative perspective, In: Teichler, U. (ed): Careers of University Graduates. Higher Education Dynamics, vol 17., Springer, Dordrecht, pp. 1-14., DOI:10.1007/978-1-4020-5926-1_1, https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-5926-1_1, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 64. Tongori, Á. (2012). Az IKT-műveltség fogalmi keretének változása. Iskolakultúra, 22 évf. 11. sz., pp. 34-47., http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21326, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 65. Tóth István - Várhalmi Zoltán (2010): Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2008-2010. Előadás: „Felsőoktatás és foglalkoztathatóság”. Műhelykonferencia a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatáspszichológiai Szakosztály közös rendezésében. Budapest, 2010. október 21. https://slideplayer.hu/slide/2052142/, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 66. Tóth, I. J. – Hajdu, M. – Nyírő, Zs. – Türei, G. – Varga, A. (2015): Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról. Tények & összefüggések. MKIK GVI Kutatási Füzetek 2015/2, MKIK GVI, Budapest, http://gvi.hu/files/researches/402/gvi_kutatasi_fuzetek_2015_2_150330_.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 67. Tóth, I. J. – Nábelek, F. – Hajdu, M. – Nyírő, Zs. (2017): A munkaerőhiány vállalati percepciója. Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai, MKIK GVI, Budapest, https://gvi.hu/files/researches/494/munkaerohiany_2016_elemzes_171006.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 68. Tóthné Téglás, T. – Hlédik, E. (2014): Mit várnak el a nagyvállalatok a pályakezdőktől? In: Nagy, I. Z. (szerk.) Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV., Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Budapest, pp. 387-407.
 69. Tóthné Téglás T.- Hlédik E. - Fónadova L. (2015): “Gleaming eyes”, the survey of workplace competence expectations towards career starters. Pannon Manegement Review, Volume 4, issue 4, pp. 33-56., https://pmr.uni-pannon.hu/articles/4_4_teglas_hledik_fonadova.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 70. Tóthné Téglás, T. (2016): Kompetencia vállalati, munkavállalói és felsőoktatás szemmel, In: Csiszárik-Kocsir, Á. (szerk.): Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV., Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Budapest, pp. 413-432.
 71. Tóthné Téglás, T. (2011): A kritikus kompetencia. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, 3. évf. 1-2. sz. pp. 147-155.
 72. Varga J. (2010): A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci sikeressége a 2000-es évek elején, In: Garai O. – Horváth T. – Kiss L. – Szép L. – Veroszta Zs. (szerk.): Diplomás Pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, Budapest, pp. 59-81.
 73. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR/dprfuzet4/DPRfuzet4_teljes.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 74. Várhalmi, Z. (2012): Diplomás pályakezdők a versenyszektorban. 2011, MKIK GVI, Budapest
 75. Veroszta, Zs. (2010): A munkaerő-piaci sikeresség dimenziói frissdiplomások körében, In: Garai, O. – Horváth, T. – Kiss, L. – Szép, L. – Veroszta, Zs. (szerk.): Diplomás Pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, pp. 11-36. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR/dprfuzet4/DPRfuzet4_teljes.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 76. Veroszta, Zs. (2016): Frissdiplomások 2015. Kutatási zárótanulmány, Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési
 77. Főosztály, Budapest, https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_tanulmanyok/frissdiplomasok_zarotanulmany_2015.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 78. Velden, R. – García-Aracil, A. (2010): Fiatal európai diplomások kompetenciái: a munkapiaci illeszkedés hiány és ennek megoldása, In: Garai, O. – Horváth, T. – Kiss, L. – Szép, L. – Veroszta, Zs. (szerk.): Diplomás Pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, pp. 51-74., https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR/dprfuzet4/DPRfuzet4_teljes.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 79. Wilkens, U. (2004): Von der individuellen zur kollektiven kompetenz?. „Personalmanagement und Unternehmenskrisen“ Herbstworkshop der Komission Konstanz, 24./25. September 2004. Personal. Paper (work in progress), http://www.apf.ruhr-uni-bochum.de/mam/aup/content/lit/wilkens_2004-von_der_individuellen_zur_kollektiven_kompetenz.pdf, Letöltés ideje: 2019. május 29.
 80. Zerényi, K. (2017) A képzettség és a foglalkoztatás közötti kongruenciával / inkongruenciával kapcsolatos megközelítések. In Opus et Educatio, 4. évf. 1. sz., DOI: 10.3311/ope.175, http://epa.oszk.hu/02700/02724/00012/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2017_01_105-114.pdf, Letöltve: 2019. május 29.