Keresés

Publikált ez után
Publikált ez előtt

Keresési eredmények

 • Ötven év felettiek egészségi állapota és egészségmagatartása
  108-133
  Megtekintések száma:
  170

  Tanulmányunkban az idősödő korosztály egészségi állapotát, egészségmagatartását és táplálkozási szokásait feltérképező vizsgálatunk eredményeit mutatjuk be, melynek adatfelvételét 2021-ben bonyolítottunk le az 50 éves és annál idősebb lakosság körében. Vizsgálatunkban kérdőíves módszert alkalmaztunk, melynek segítségével 684 fő válaszainak kiértékelése vált lehetővé. Eredményeink szerint a válaszadók egyharmada szenved valamiyen krónikus betegségben és minden negyedik túlsúlyos. Az érintett célcsoport egészségtudatossága jónak mondható. Az egészségműveltség szignifikáns összefüggést mutatott az iskolai végzettséggel, a nemmel, a szubjektív egészségi állapottal és a valamilyen krónikus betegség jelenlétével.

 • A multidimensional network analysis of rivals’ cooperation
  157-177
  Megtekintések száma:
  74

  Ebben a tanulmányban kidolgozunk és empirikusan tesztelünk egy újszerű hálózati mérési modellt, amit a hálózati struktúra komplex mérési modelljének (CMNSE) neveztünk el. Ez egyrészt méri a csúcspontok strukturális jellemzőit fokszámeloszlással, másrészt vizsgálja az élek térbeli vonásait kvadrátanalízissel. A gazdasági hálózatok legújabb típusát, egy magyar koopetitív hálózat topológiáját kvantifikáljuk CMNSE modellel. Az eredmények szerint ennek az üzleti hálózatnak nincs skálafüggetlen tulajdonsága, mivel fokszámkitevője rendkívül alacsony. Továbbá, a hálózat térbeli elemzésével megállapítható, hogy a gócpont a hálózat által lefedett tér centrumában található, míg a csúcspontok a hálózat peremén sűrűsödnek.