Cikkek

A multidimensional network analysis of rivals’ cooperation

Megjelent:
May 31, 2023
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
Licenc

Copyright (c) 2023 Acta Medicinae Et Sociologica

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Jóna, G., & Móré, M. (2023). A multidimensional network analysis of rivals’ cooperation. Acta Medicinae Et Sociologica, 14(36), 157-177. https://doi.org/10.19055/ams.2023.05/31/7
Absztrakt

Ebben a tanulmányban kidolgozunk és empirikusan tesztelünk egy újszerű hálózati mérési modellt, amit a hálózati struktúra komplex mérési modelljének (CMNSE) neveztünk el. Ez egyrészt méri a csúcspontok strukturális jellemzőit fokszámeloszlással, másrészt vizsgálja az élek térbeli vonásait kvadrátanalízissel. A gazdasági hálózatok legújabb típusát, egy magyar koopetitív hálózat topológiáját kvantifikáljuk CMNSE modellel. Az eredmények szerint ennek az üzleti hálózatnak nincs skálafüggetlen tulajdonsága, mivel fokszámkitevője rendkívül alacsony. Továbbá, a hálózat térbeli elemzésével megállapítható, hogy a gócpont a hálózat által lefedett tér centrumában található, míg a csúcspontok a hálózat peremén sűrűsödnek.