Évf. 13 szám 35 (2022)

Cikkek

Oktatás – ruralitás – társadalmi környezet

Megjelent november 29, 2022
Szerzők
Bíró A. Zoltán
Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar
, Bodó Julianna
Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar
Megtekintés
Kulcsszavak
oktatás ruralitás székelyföldi térség
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Bíró A., Z., & Bodó, J. (2022). Oktatás – ruralitás – társadalmi környezet. Acta Medicinae Et Sociologica, 13(35), 31–53. https://doi.org/10.19055/ams.2022.11/29/2
Licenc

Copyright (c) 2022 Acta Medicinae et Sociologica

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

A tanulmány a romániai székelyföldi térség kapcsán vizsgálja azt a kérdést, hogy milyen tényezők alakítják az oktatáshoz való viszonyulást, milyen szerepe van a vidéki jellegű tömbmagyar térségi társadalomnak az iskolához és a tanuláshoz való viszony formálódásában.
A székelyföldi térség sajátos helyzetéből adódóan a térségi magyar oktatást négy tényező keretezi: a hivatalos állami intézményrendszer, a kisebbségi helyzet, a térségi identitásépítési folyamat és a térségi rurális társadalom működési módja. A tanulmány a csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja kutatási eredményeit összegezve tárgyalja azt, hogy a lokális vagy mikrotérségi közösségek életmódja, értékrendje, normavilága milyen módozatok révén keretezi a családok, a szülők számára az oktatáshoz való mindennapi viszonyulást. A szerzők azt emelik ki, hogy oktatás és a helyi, mikrotérségi közösségekközti viszonynak a korábbi évtizedek során kialakult – napjainkban is releváns – kapcsolatát a párhuzamosság jellemzi, ebben a viszonyban a távolságtartás és az egymáshoz kapcsolódás egyaránt folyamatosan jelen van.