Évf. 13 szám 34 (2022)
Cikkek

A szervezeti értékek a tanyagondnoki szolgáltatásoknál

Megjelent május 31, 2022
Szabolcs Gergely Orbán
Alosztályvezető, HBM-RFK
György Norbert Szabados
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Éva Bácsné Bába
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
PDF

APA

Orbán, S. G., Szabados, G. N., & Bácsné Bába, Éva. (2022). A szervezeti értékek a tanyagondnoki szolgáltatásoknál. Acta Medicinae Et Sociologica, 13(34), 189–211. https://doi.org/10.19055/ams.2022.05/31/9

A magyar tanyák története az elmúlt két és fél évszázadban megmutatta azt, hogy az ott lakóknak, találékonyságuk ellenére azok fenntarthatóságának érdekében rengeteg hátráltató körülménnyel kellett megbirkózniuk. Manapság a kihívásokkal küzdő tanyalakók életének megkönnyítése, illetve a fiatalabb nemzedékek helyben tartása melletti küzdelemben a tanyagondnok az, aki felveszi a harcot a meg nem szűnő problémákkal, a tanyagondnoki szolgáltatás, mint szociális alapszolgáltatás keretében. A tanyasi élet segítése a legtöbb esetben hasonló, viszont nagyon eltérőek lehetnek az egyes szolgáltatók lehetőségei és prioritásai, sokszor a fenntartói forma is, ezért eltérő módon kezelik a problémákat, ami miatt különbségek mutatkozhatnak a tevékenységükben. Tanulmányunk elsődleges célja a tanyagondnokoktól aktuális adatok beszerzése volt a hazánkban található tanyagondnoki szolgálatok működésére vonatkozóan, másodsorban pedig arra kerestük a választ, hogy a szakemberek hogyan ítélik meg szolgálatok szervezeti értékeinek megnyilvánulását. A kapott válaszok alapján úgy tűnik, hogy hasonló fejlesztéseket idealizálnak a megkérdezettek (n=131) fenntartói formától függetlenül, illetve az is érezhető, hogy a munkavégzés optimalizálása érdekében a szolgálatok vezetőinek jobban kellene törekedniük az újdonságok és a különböző vélemények interpretálására.