6. évf. , 1. szám (2021)

Megjelent május 13, 2021

##issue.tableOfContents##


Építészet

Some Aspects to the Rehabilitation of the Vernacular Adobe Architecture
1-15

In this paper, we are dealing with the heat-technical modeling, life cycle assessment and the conservation of the vernacular adobe wall house. One of our investigations is directed to the seasonal equalizing property of this wall structure. The reason of this choice of this topic can be found in the fact, that in the old Hungarian folk house construction, the abode wall was popular and a significant fraction of the people living in the countryside are still inhabit these old houses. The Hungarian winter is cold and followed normally by sizzling hot summer. The adobe wall construction is perfect for the local climatic conditions. Due to the on-going global warming up, the ecological importance of these wall constructions is becoming more prominent. Most of these adobe wall constructed houses are already under preservation order, due to their ecological significance and also because they are part of our culture heritage. Their conservation and maintenance problems are briefly described in the paper, too.

143
180

Gépészeti tudományok – Gépészet

Vitorlás kishajóra ható ellenállás erő visgálata hajtáslánc csere okozta merülésváltozás esetén numerikus áramlástani szimulációk használatával
30-35

Kedvtelési célú vízijárművek esetén a környezetvédelmi okokból egyre szigorodó szabályok miatt a motoros hajtások megoldásaiba való beavatkozás napjainkban gyakori munkafolyamat. Belsőégésű motorról elektromos motorra való átváltáskor a merülésváltozás hajónként eltérő, azonban közösen elmondható minden esetben, hogy a tömeg változásával a merülés is változik. Emiatt a hajóra ható ellenállási erő nagysága is változik. Jelen cikkben egy konkrét példán keresztül vizsgáljuk, milyen hozadékai vannak a tömegnövekedés okozta merülésváltozásnak különféle haladási sebességeknél.

166
144
Generative Design of Articulated Rod of Radial Engine
36-47

The constant need for improvement drives humans to look for the best possible option in every field. Computer Aided Design (CAD) is no exception, to follow the best method of designing a product and finalizing it, researchers came up with an idea to generate multiple designs using fixed input values and finalizing the most appropriate one. The objective is achieved using an iterative design process based on algorithms by a specific software. Generative design introduces a new experience based on the Integration of machine dynamics in the manufacturing of objects and about experience. In this work generative design method was investigated on an articulated rod, one of the most important components of the rotary engine, to effectively improve the overall working performance of the engine and enhance its performance by decreasing its mass. Since fuel consumption by the machine can be greatly reduced by lowering the mass, so the goal is to minimize the weight of the rod while mechanical characteristics have to be within the acceptable values. Also, finite element analysis (FEA) was investigated on the part as to ensure the reliability of the rod before and after optimization.

294
367
Generative Design of a Mechanical Pedal
48-58

Nowadays, there are various tools that support the initial stages of design available to use for engineers, the traditional Computer-Aided Design (CAD) has been implemented in the engineering components design and replaced manual drafting. However, with the advances and the rapid technology development, new trends emerged to cope with this evolution, namely, Generative Design, Topology Optimization, and Generative Engineering Design. The method is based on numerical algorithms that generate a variety of design and modelling options based on the criteria and constraints set by the designer to allow further design exploration. Proposed in this paper is an implementation of the generative design of a mechanical pedal with further finite element analysis.

360
386

Az élelmezésbiztonság és a gazdasági növekedés kapcsolata jövedelemszintenként
16-29

Az élelmezésbiztonság biztosítása alapvető, de gyakran elhanyagolt célkitűzés a fenntartható fejlődést és kiegyensúlyozott gazdasági teljesítményt szolgáló intézkedések között. A tanulmány az élelmezésbiztonságnak az egy munkavállalóra jutó kibocsátás (termelékenység) növekedésére való hatását vizsgálja, miközben figyelembe veszi az országok fejlettségét. A dinamikus panel regresszió alapján kijelenthető, hogy az élelmezésbiztonság pozitív hatást gyakorol a termelékenység növekedésre, azonban a fejlettebb országok esetén ez a hatás erősebb. Az eredmények rávilágítanak az alacsony jövedelemszinttel rendelkező országok gazdasági problémáinak összetettségére, hiszen a fejlődésükhöz láthatóan nem elégséges az élelmiszerfogyasztás egyoldalú növelése.

118
154

Stratégiát megalapozó elemzések gyakorlati alkalmazása
59-72

A környezet növekvő változékonysága egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatok, vállalkozások számára. A gazdasági események bekövetkezésének sebessége változó, a bizonytalanság miatti kockázat nő, ami az üzleti vállalkozásoktól új szemléletű tervezési gyakorlatot vár el. Stratégiájuk kialakítása, tervezése során mind a külső és a belső környezet tényezőinek feltárása, mind a versenytársaik elemzése jól megválasztott módszerek alapján történhet. Ezen módszerek áttekintését, a tervezési és oktatási gyakorlatban történő alkalmazását tekintjük cikkünk céljának, melynek során a hazai és a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott stratégiát megalapozó módszereket mutatjuk be, kiemelve a külső és a belső környezetet elemző módszereket. A külső környezet elemzése során a hagyományos PEST analízisre és a Porter–féle öttényezős modellre épülő külső faktor értékelő mátrix felépítését és alkalmazhatóságát szemléltetjük. A belső elemzési módszerek esetén a módszerválasztás szempontrendszerét, valamint az alkalmazható módszerek esetén az erőforrás alapú megközelítésre, kulcsfontosságú tényezők elemzésére, illetve a Porteri értéklánc elemzésre épülő belső faktor értékelő mátrix jelentőségére térünk ki. A stratégiát megalapozó elemzések harmadik pillérét a versenytársak mátrix alapú értékelése jelenti. A módszerek alkalmazhatósága függ a vállalkozás formájától, működési területétől és tevékenységének jellegétől, amit az új gazdasági szférák (pl.: sharing) és az átalakult erőviszonyok megjelenése is bonyolít.

238
252
Latest Trends and New Tools Being Used in Strategic Management
73-85

In today’s rapidly changing world, there is an increased need for excellent strategic planning. A firm’s survival may indeed hinge on the firm’s planning process being exemplary. Various aspects of the strategic planning process are under review today as organizations wrestle to compete more effectively in an ever-changing world. This paper reveals and describes five new trends or tools being utilized today by firms to more effectively engage in strategic planning. Specifically, the new trends and tools to be discussed in this paper are as follows: increased need to follow a strategic planning model; increased need to develop quality vision and mission statements; a new improved method for incorporating SWOT analysis into practice. Utilizing two matrices one internal and one external to provide a less biased way to access the current strategy fit with conditions facing the firm. Explain the use of a decision matrix commonly called the QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) for assessing the relative attractiveness of various strategies being considered for implementation. The purpose of this paper is to familiarize readers with basic new tools and techniques being used by organizations to effectively develop an improved strategic plan for the firm.

308
553
Használt és sportruházat ellátási lánc stratégiájának és mutatószámainak vizsgálata
86-98

Az alábbi tanulmány egy Magyarországon működő használt és sportruházatokat árusító vállalkozás ellátási lánc stratégiáját mutatja be. Többek között a tanulmányban szó esik az ellátási logisztika fő feladatairól, a logisztikai kiszolgálási színvonaláról, a logisztikai szolgáltatási színvonal fő meghatározó elemeiről, és a vevői elégedettség méréséről. Az első lépéstől kezdve, teljesen az utolsóig nyomon követhetjük a folyamatokat. Megismerhetjük részletesen a részfolyamatokat, mint például: a ruhabegyűjtés típusait, a beszerzést, a raktározást, a bontást, a szelektálást, a szétszedést, a feldolgozást, az áru átvételt és az értékesítést. A tanulmány célja, hogy átláthatóbbá tegye a folyamatokat mindenki számára.

142
166
A szervezeti egészségfejlesztés munkaerő-piaci hatásai
99-107

Napjainkban a nem fertőző betegségek terjedését illetően növekvő tendenciát figyelhetünk meg. Fontos kiemelni az egészséget negatívan befolyásoló társadalmi tényezőket. A meghatározó faktorok közé tartozik a jövedelem, oktatás, valamint a kutatás szempontjából releváns munka-és életkörülmények. Munkaerő-piaci nézőpontból tekintve, a munkanélküliség és a rossz munkakörülmények szignifikáns mértékben felelősek a mentális és fizikai egészség romlásáért.  Az egészséget továbbá a foglalkoztatási feltételek is befolyásolhatják. A meghosszabbított munkaidő bizonyítottan káros az egészségre. A rossz egészségi állapot gyengébb munkateljesítményt, nagyobb arányú betegszabadságot, és magasabb egészségügyi költséget generál. Kutatásomban elsődleges célom a munkahelyi egészségfejlesztés munkaerő-piaci hatásainak és a vállalati egészségfejlesztés iránymutatásainak feltárása volt. Az egészségfejlesztésen belül kiemelt szerepet játszott a fizikai aktivitás. A vizsgálat során hagyományos irodalomelemzést hajtottam végre, hazai-és nemzetközi tanulmányok alapján. Eredményeim szerint a munkahelyi egészségfejlesztésnek több kedvező munkaerő-piaci hatása van, mint a termelékenység növelése, valamint a hiányzások és az egészségügyi költségek csökkenése. Fontos megemlíteni, hogy az egészségfejlesztés esetében mind munkáltatói mind munkavállalói szempontból előnyöket érhetnek el.  A vállalati iránymutatásokat illetően, a régebbi szakirodalmi forrásokon kívül, nincs új megközelítésű irányelv. így érdemes lehet egy új és más szempontokat figyelembe vevő vállalati folyamatot kialakítani a hatékony munkahelyi egészségfejlesztés érdekében.

201
199
A literature Review: Artificial Intelligence Impact on the Recruitment Process
108-119

This paper aim is to review the implementation of artificial intelligence (AI) in the Human Resources Management (HRM) recruitment processes. A systematic review was adopted in which academic papers, magazine articles as well as high rated websites with related fields were checked. The findings of this study should contribute to the general understanding of the impact of AI on the HRM recruitment process. It was impossible to track and cover all topics related to the subject. However, the research methodology used seems to be reasonable and acceptable as it covers a good number of articles which are related to the core subject area. The results and findings were almost clear that using AI is advantages in the area of recruitment as technology can serve best in this area. Moreover, time, efforts, and boring daily tasks are transformed to be computerized which makes a good space for humans to focus on more important subjects related to boosting performance and development. Acquiring automation and cognitive insights as well as cognitive engagement in the recruitment process would make it possible for systems to work similarly to the human brain in terms of data analysis and the ability to build an effective systematic engagement to process the data in an unbiased, efficient and fast way.

1737
2169
Az űrképességek hozzájárulása Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában foglalt feladatok megvalósításához
120-141

Magyarország Kormánya kiadta Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozatát, amelyben átfogó képet kapunk Magyarország jelenlegi biztonsági helyzetéről és a nemzet által elérni kívánt célokról, irányelvekről, valamint az azok megvalósításához szükséges eszközökről, feladatokról. Számos, a Nemzeti Biztonsági Stratégiában foglalt célkitűzés megvalósítását képes elősegíteni egy magyar műholdrendszeren alapuló űrképesség kialakítása. Jelen tanulmányban ezt az állítást kívánjuk bizonyítani, továbbá egy átfogó kép bemutatására törekszünk egy lehetséges magyar űrképesség megvalósításának előnyeiről, igényjogosultságáról, tulajdonságairól és a megvalósításához szükséges általános feladatokról.

268
440
Az összes folyóiratszám megtekintése