Évf. 6 szám 1 (2021)
Menedzsmenttudományok

Stratégiát megalapozó elemzések gyakorlati alkalmazása

Megjelent május 13, 2021
Prof. Dr. Nábrádi András
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet, Vállalatgazdaságtani Tanszék
David Forest
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ihrig Károly Doktori Iskola
Madai Hajnalka
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet
Bittner Beáta
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet
Kovács Tünde Zita
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet
Dr. Nagy Adrián
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet
PDF

APA

Prof. Dr. Nábrádi, A., Forest, D., Madai, H., Bittner, B., Kovács, T. Z., & Dr. Nagy, A. (2021). Stratégiát megalapozó elemzések gyakorlati alkalmazása. International Journal of Engineering and Management Sciences, 6(1), 59–72. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2021.1.6.

A környezet növekvő változékonysága egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatok, vállalkozások számára. A gazdasági események bekövetkezésének sebessége változó, a bizonytalanság miatti kockázat nő, ami az üzleti vállalkozásoktól új szemléletű tervezési gyakorlatot vár el. Stratégiájuk kialakítása, tervezése során mind a külső és a belső környezet tényezőinek feltárása, mind a versenytársaik elemzése jól megválasztott módszerek alapján történhet. Ezen módszerek áttekintését, a tervezési és oktatási gyakorlatban történő alkalmazását tekintjük cikkünk céljának, melynek során a hazai és a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott stratégiát megalapozó módszereket mutatjuk be, kiemelve a külső és a belső környezetet elemző módszereket. A külső környezet elemzése során a hagyományos PEST analízisre és a Porter–féle öttényezős modellre épülő külső faktor értékelő mátrix felépítését és alkalmazhatóságát szemléltetjük. A belső elemzési módszerek esetén a módszerválasztás szempontrendszerét, valamint az alkalmazható módszerek esetén az erőforrás alapú megközelítésre, kulcsfontosságú tényezők elemzésére, illetve a Porteri értéklánc elemzésre épülő belső faktor értékelő mátrix jelentőségére térünk ki. A stratégiát megalapozó elemzések harmadik pillérét a versenytársak mátrix alapú értékelése jelenti. A módszerek alkalmazhatósága függ a vállalkozás formájától, működési területétől és tevékenységének jellegétől, amit az új gazdasági szférák (pl.: sharing) és az átalakult erőviszonyok megjelenése is bonyolít.