Évf. 6 szám 1 (2021)

Menedzsmenttudományok

Az űrképességek hozzájárulása Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában foglalt feladatok megvalósításához

Megjelent május 13, 2021
Szerzők
Gábor Nagy , Singlár Gergely , Kelemen Zsolt , Mészáros Dalma , Tulok András , Kövesi Csaba , Danyi István , Paróczai Sándor , Hamar Dénes , Puszta Lóránt
Megtekintés
Kulcsszavak
Nemzeti Biztonsági Stratégia űripar űrképesség űrtevékenység Magyarország EU NATO
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Gábor, N., Singlár, G., Kelemen, Z., Mészáros, D., Tulok, A., Kövesi, C., Danyi, I., Paróczai, S., Hamar, D., & Puszta, . L. (2021). Az űrképességek hozzájárulása Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában foglalt feladatok megvalósításához. International Journal of Engineering and Management Sciences, 6(1), 120–141. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2021.1.11.

Magyarország Kormánya kiadta Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozatát, amelyben átfogó képet kapunk Magyarország jelenlegi biztonsági helyzetéről és a nemzet által elérni kívánt célokról, irányelvekről, valamint az azok megvalósításához szükséges eszközökről, feladatokról. Számos, a Nemzeti Biztonsági Stratégiában foglalt célkitűzés megvalósítását képes elősegíteni egy magyar műholdrendszeren alapuló űrképesség kialakítása. Jelen tanulmányban ezt az állítást kívánjuk bizonyítani, továbbá egy átfogó kép bemutatására törekszünk egy lehetséges magyar űrképesség megvalósításának előnyeiről, igényjogosultságáról, tulajdonságairól és a megvalósításához szükséges általános feladatokról.