Évf. 8 szám 1 (2021): Táplálkozásmarketing
Articles

A fogyasztói attitűd affektív és konatív komponenseinek elemzése a pálinka imázsában

Megjelent augusztus 3, 2021
Mucha László
Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Bio
Mezőné Oravecz Titanilla Éva
Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar, Marketing Tanszék
Bio
Dr. Totth Gedeon
Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar, Marketing Tanszék
Bio
PDF

APA

Mucha, L., Oravecz, T., & Totth, G. (2021). A fogyasztói attitűd affektív és konatív komponenseinek elemzése a pálinka imázsában. Táplálkozásmarketing, 8(1), 21–32. https://doi.org/10.20494/TM/8/1/2

A kutatás célja a fogyasztói attitűd komponensek potenciális imázsformáló szerepének feltárása egy nagy hagyománnyal rendelkező magyar alkoholos ital, a pálinka esetében. Jelen tanulmány az attitűd affektív és konatív komponenseinek a pálinka imázsára gyakorolt hatására összpontosít. A kutatás relevanciáját a pálinka piacának elmúlt évekbeli bővülése valamint a házi készítésű szeszes italok szabályozási környezetének megváltozása adta. A házi párlat, amelyet helytelenül házi pálinkának neveznek, nagyon népszerű Magyarországon. A vizsgálatra 2019-ben és 2020-ban került sor, 626 kitöltő vett részt a felmérésben, a minta 3 szempontra (nem, korcsoport, régió) megegyezik a 18 év feletti magyarországi lakosság összetételével. Az affektív és konatív attitűd komponensek hatásának megértéséhez Likert skálán mértük és grafikusan ábrázoltuk a fogyasztók érzéseit és magatartását a házi párlat és a „bolti” pálinka vonatkozásában. A vizsgálat megerősítette a házi párlat kedvezőbb imázsát a „bolti” pálinkával szemben, az eredmények felhívják a figyelmet az oktatás és a tájékoztatás fontosságára a fogyasztói attitűd affektív és konatív komponenseinek esetében. Időszerű és nagyon fontos a pálinkagyártók marketingkommunikációjának átgondolása, azonban ehhez a feladathoz átfogó, mindhárom attitűd-összetevőt érintő marketingstratégia szükséges, csak így őrizhetik meg a gyártók versenyképességüket.

JEL-kódok: M31