Évf. 7 szám 2 (2020): Táplálkozásmarketing
Articles

A fogyasztói attitűd kognitív komponensének a pálinka imázsában betöltött szerepe

Megjelent december 31, 2020
Táplálkozásmarketing_2020_2_cover
László Mucha
Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Bio
Titanilla Oravecz
Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar, Marketing Tanszék
Bio
Gedeon Totth
Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar, Marketing Tanszék
Bio
PDF

APA

Mucha, L., Oravecz, T., & Totth, G. (2020). A fogyasztói attitűd kognitív komponensének a pálinka imázsában betöltött szerepe. Táplálkozásmarketing, 7(2), 21–32. https://doi.org/10.20494/TM/7/2/2

A kutatás célja a hazai pálinkafogyasztás, valamint a pálinkához kapcsolódó imázs megismerése volt. A korábbi hazai kutatásokhoz képest új megközelítést alkalmaztunk, melyben a fogyasztói attitűd komponensek imázs kialakító szerepét vizsgáltuk a bolti pálinkára, valamint a házi párlatra koncentrálva. A szakirodalom tanulmányozását követően kvalitatív vizsgálatot végeztünk, amely feltárta a kvantitatív kutatás legfontosabb aspektusait. A kvantitatív vizsgálat standard kérdőívezés volt, kvótás mintavétel módszerével, a minta 626 érvényes kitöltővel nem, korcsoport, és régió szempontjából megegyezik a 18 év feletti magyarországi lakosság összetételével. A Magyarországon legtöbbet fogyasztott égetett szeszes italokhoz kapcsolódó fogyasztói attitűd mérésére Fishbein attitűd modelljét alkalmaztuk. Az összehasonlításban a vizsgált hét ital közül a házi párlat rendelkezett a legkedvezőbb attitűddel, a bolti pálinka pedig a legkedvezőtlenebbel. A kereskedelmi pálinka gyártóinak további rossz hír, hogy a fogyasztói attitűd kognitív komponensét részletesen vizsgálva megállapítottuk, hogy a bolti pálinkának a házi párlatokhoz képesti rossz imázsa mögött ismereti, tudásbeli hiányosságok és tévedések húzódnak meg. A bolti pálinka helyzetének a javítása, a piaci szereplők versenyképességének a növelése átfogó marketingstratégiát igényel. Az attitűd komponensekre vonatkozó kutatásunk jelen tanulmánnyal összefüggő további eredményeit – melyben az attitűd affektív és konatív komponenseit vizsgáljuk a pálinkafogyasztás vonatkozásában – egy későbbi publikációban ismertetjük majd.

JEL besorolás: M31