Évf. 29 szám 4 (2021)
KÖNYVSZEMLE

A debreceniség mintázatai. Városi identitás és a lokális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig. (Szerkesztette: Fazakas Gergely Tamás, Bódi Katalin, Lapis József)

Megjelent január 13, 2022
Barnabás Pótor
Debreceni Egyetem
Bio
pdf

A kötet a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport által 2018 januárjában szervezett konferencián elhangzott
előadások szerkesztett változatát tartalmazza. Célja, hogy fél évszázaddal Balogh István történész, néprajz-
kutató összegző munkáját (Debreceniség. Egy irodalmi fogalom története és társadalmi háttere, 1969) követően újfent a debreceniség jelentésrétegeinek nyomába szegődjön.