Szerzői útmutató

Szerzői útmutató

 1. A Debreceni Szemle (https://ojs.lib.unideb.hu/szemle) tudományos folyóirat, amely a humán- és társadalomtudományok, valamint a természet- és műszaki tudományok bármely ágának újabb eredményeivel kívánja megismertetni a széles értelemben vett érdeklődő közönséget. Emiatt arra törekszünk, hogy a tanulmányok stílusa, nyelvezete közérthető legyen az adott szakterületet nem művelő kutatók és érdeklődők számára is.
 2. A Szerkesztőség elsősorban olyan írásokat vár, amelyeknek témájuk vagy szerzőjük révén van kötődésük Debrecenhez, a város környékéhez, beleértve a határon túli régiókat is.
 3. A tanulmányok és interjúk terjedelme – lábjegyzetekkel és irodalmi hivatkozásokkal – ne haladja meg a 30.000 karaktert (szóközzel). (Ez a folyóiratban kb. 8 oldalt tesz ki.) Fényképek, ábrák, táblázatok hasznosak, de csökkentik a közölhető szöveg terjedelmét. A tanulmányokat – az áttekinthetőség érdekében – célszerű fejezetekre tagolni.
 4. A recenziók, tudósítások, riportok, megemlékezések hossza 6.000-8.000 karakter között legyen.
 5. A teljes kéziratot MS Word formátumban, A4-es lapméretben, másfeles sortávolsággal, Times New Roman 12 pontos betűkkel kérjük beküldeni. A szövegbe szerkesszék bele a címmel ellátott ábrákat, fényképeket és a feliratozott táblázatokat. A képeket jpg vagy png formátumban, minimum 300 dpi felbontásban kérjük.
 6. A szövegben félkövér, esetleg dőlt betűs kiemeléseket használjanak, aláhúzást, kiskapitálist, ritkítást stb. ne alkalmazzanak.
 7. A szövegszerkesztő által automatikusan számozott lábjegyzetekben (ha ezek szükségesek) értelmező, magyarázó, kiegészítő információk szerepeljenek.
 8. A kéziratot a szemle@unideb.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Megérkezéséről azonnal visszaigazolást küldünk.
 9. A kéziratokat a Szerkesztőség lektorálja/lektoráltatja, aminek eredményéről a szerzőket tájékoztatja: közlésre elfogadás, javasolt javítások, ill. a közlés elutasítása.
 10. Másodközlésre csak indokolt esetben kerülhet sor. Kérjük, ezt az igényt és az indokot a beküldő e-mailben jelezzék. Erről a Szerkesztőség a szerzővel konzultálni fog.
 11. A betördelt kéziratot a szerkesztő e-mailben visszaküldi a szerzőnek gyors átnézésre. Ha három napon belül nem kapunk észrevételt, a tördelt formát elfogadottnak tekintjük. Az írás megjelenéséről a szerzőket e-mailben értesítjük.

 

A tanulmányok és interjúk formátuma

 1. A tanulmányok esetében a szöveg magyar és angol nyelvű címmel kezdődjön.
 2. A cím alatt négy külön sorban kérjük megadni a) a szerző nevét, b) foglalkozását és beosztását, c) munkahelyét vagy lakhelyét, d) email címét (ha annak közléséhez hozzájárul).
 3. A szövegközi szakirodalmi hivatkozásokat zárójelben adják meg (Kovács G., 2010; indokolt esetben Kovács G., 2010a; Kovács G., 2010b). Szakterülettől függően az évszám után célszerű lehet az oldalszám megadása is.
 4. A hivatkozás teljes bibliográfiai adatait a szöveg végén, „Felhasznált irodalom” cím alatt ábécé-sorrendben kérjük felsorolni. Irányadónak tekintjük a Magyar Tudomány által előírt formátumot: www.magyartudomany.hu
 5. A szakirodalmi hivatkozások száma lehetőleg ne haladja meg a 15-öt.
 6. Tanulmányok esetében kérünk a szöveg elé egy 300-400 (szóközös) karakter terjedelmű, magyar nyelvű absztraktot és négy-öt kulcsszót beilleszteni.
 7. Kérjük, hogy a tanulmányok esetében a befejező fejezet (Összefoglalás vagy Következtetés) a fő mondanivalókkal, a téma lehetséges további kutatási irányaival foglalkozzon.
 8. Példa a formátumra:

A négy őselem a tudós szemével
The Four Elements through the Eyes of a Scientist
Hajas István
biofizikus, egyetemi adjunktus
Debrecen, DE
a tanulmány szövege
Felhasznált irodalom

 

A recenziók formátuma

 1. A recenziónak lehetőleg adjunk címet, ne csak a recenzeált mű címe legyen egyúttal a recenzió címe is. A cím után jönnek a mű adatai: Szerző: Cím. Város: Kiadó, évszám. Más adat (pl. ISBN szám, oldalszám, technikai szerkesztő neve stb.) nem szükségesek. Ezt követi egy illusztráció a borítóról (minimum 300 dpi minőségben, jpg vagy png fájlban elküldendő), majd a recenzió szövege. Ennek végén a Szerző, foglalkozása és munkahelye/lakhelye következik.
 2. A recenzió jól tagolt, logikus felépítésű, laikusok számára is közérthető legyen, mely lehetőleg kontextusba helyezi a bemutatott művet.
 3. A recenzió végén négy külön sorban kérjük megadni a) a szerző nevét, b) foglalkozását és beosztását, c) munkahelyét vagy lakhelyét, d) email címét (ha annak közléséhez hozzájárul).
 4. Példa a formátumra:

Az idegen transzformációja
Példa Sámuel: Bevándorlók Debrecenben a 16. században. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2020.
illusztráció
a recenzió szövege.
Kopasz Kálmán
történész
Budapest, ELTE