DEBRECENI SZEMLE

DEBRECENI SZEMLE – TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA
Tudományos folyóirat, amely a humán és a társadalomtudományok,
valamint a természet- és műszaki tudományok minden ágának legújabb
eredményeivel – és nem csak a régióban vagy hazánkban elértekről –
kívánja megismertetni a széles értelemben vett tudományos értelmiséget.
Tanulmányainak tárgyalásmódja: stílusa, nyelvezete olyan, hogy
befogadható legyen az illető tudományterületet nem művelő kutató és
érdeklődő értelmiségi számára is.
A Debreceni Szemle az ugyanilyen címen 1927 és 1944 között megjelent
folyóirat folytatójának tekinti magát, épít a századokon át kisugárzó
debreceni kulturális hagyományokra.
A folyóirat támaszkodik a város, a megye és a régió tudományos és
kulturális potenciáljára, de országosan csaknem egyedülálló célkitűzésének
megfelelően a szóban forgó tudományterületek legjobbjai tollából közöl tanulmányokat.
A Debreceni Szemle ugyanakkor hírt ad a város és a régió tudományos
eseményeiről (elsősorban a Debreceni Egyetem és a Debreceni Akadémiai Bizottság
rendezvényeiről), illetve az ilyen eseményekről bárhol a világon, ha azokban a
debrecenieknek lényeges szerepük volt.
A Debreceni Szemlét 1993-ban a Debreceni Egyetem jogelődjét képező
Debreceni Universitas, valamint az MTA Debreceni Akadémiai
Bizottsága, DAB – (mai nevén: MTA Debreceni Területi Bizottsága)
indította újra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával.