Információk

A Debreceni Szemle folyóirat megjelenik negyedévente.

ISSN 1218-022X (nyomtatott)

Szerkesztik:
ifj. Barta János főszerkesztő
Szerkesztőbizottság: elnök Bazsa György;
tagok: Angi János, Baráth Béla, Csorba Péter, Pallai László,
Papp Gábor, Pusztai Gábor, Rácz István, Szendrei Ákos,
Udvardy Antal, Virágos Márta

A szerkesztőség címe:
Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság
Dancs Ágnes és Dr. Udvardy Antal szerkesztőbizottsági titkár
Debrecen, Egyetem tér 1. – Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400
Telefon: 06 30 94-37-959
E-mail: szemle@unideb.hu

Kiadja:
A DEBRECENI UNIVERSITAS Nonprofit Közhasznú Kft.
Ügyvezető: Nagy Adrián – Honlap: debreceniuniversitas.hu

Tanácsadó Testület és Szerkesztőbizottság:
Imre László elnök    Bazsa György alelnök
Baráth Béla               Páles Zsolt
Csorba Péter            Puskás István
Gaál Botond             Rácz István
Gergely Pál               Sipka Sándor
Jávor András             Virágos Márta

Előfizethető, illetve a megjelenés támogatható
A Debreceni Universitas Kft. 11738008-20061980-00000000 sz.
számláján.
Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Éves előfizetési díj 2.000 Ft
Árusítás: Alternatív könyvesbolt, Debrecen, Hatvan u. 1.