A DEBRECENI SZEMLE története

A Debreceni Szemle Alapítványt a Debreceni Egyetem jogelődjét képező Debreceni Universitas Egyesülés hozta létre 1993-ban a következő célokkal:

- tudományos-kulturális vitafórum megteremtése a folyóiratokban biztosított nyilvánosság keretei között az Universitas keretében működő intézmények oktatói és kutatói, a középiskolák tanári kara és más szellemi műhelyek, (múzeumok, könyvtárak, stb.) munkatársai, szellemi szabadfoglalkozásúak számára,

- publikálási lehetőség biztosítása a debreceni és a szélesebb értelemben vett hajdúsági és bihari régió értelmisége számára,

- a debreceni és hajdúsági régió szellemi életének gazdagítása egy tudományos-kulturális folyóirat létrehozásával,

- a helyi tudományos-kulturális élet kimagasló eredményeinek bemutatása a nagyközönség számára.

Debreceni Szemle tudományos folyóirat a tudomány minden ágának legújabb eredmé­nyei­vel kívánja megismertetni a legszélesebb értelemben vett tudományos értelmiséget és olvasóközönséget.

A folyóirat támaszkodik a város, a megye és a régió tudományos és értelmiségi potenciáljára, de országosan is csaknem egyedülálló célkitűzésének megfelelően a szóban forgó tudományterületek legjobbjai tollából közöl tanulmányokat.

Közölt és közlendő tanulmányainak stílusa, nyelvezete olyan kíván lenni, hogy befogadható legyen az illető tudományterületet nem művelő érdeklődő számára is.

Debreceni Szemle hírt kíván adni a város és a régió tudományos eseményeiről (elsősorban is a  Debreceni Egyetem és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság rendezvényeiről), illetve az ilyen eseményekről bárhol a világon, ha azokban a debrecenieknek lényeges szerepük volt.

Debreceni Szemle 1927-ben jelent meg először a természet- és a társadalomtudományok aktuális kérdéseiről szóló esszékkel. Az első szám megjelenésétől 1944 augusztusáig 19 számot adtak közre.

Az alapítók, Dr. Hankiss János  és Dr. Milleker Rezső  egyetemi tanárok elgondolása szerint “a Debreceni Szemle nem reprodukál, nem közvetít, hanem alkot és irányít. Minden tudományágra nézve van saját programja, friss reformterve.” (Debreceni Szemle 1927. január-február)

Dr. Hankiss János (1893-1959)

Dr. Milleker Rezső (1887-1945)

A II. világháborútól kezdődően azonban hosszú szünet következett. 1981 és ’89 között jelent meg a Szemle, de a rendszerváltáskor ismét megszűnt.

Debreceni Szemlét 1993-ban a Debreceni Egyetem jogelődjét képező Debreceni Universitas indította újra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelentős anyagi támogatásával.

A Debreceni Szemle Alapítvány Kuratóriumának és a lap szerkesztőbizottságának elnöke,   Dr. Berényi Dénes akadémikus 1993-tól folyamatosan töltötte be ezt az egymáshoz kapcsolódó két funkciót 2012-ben bekövetkezett haláláig.

Dr. Berényi Dénes (1928-2012)

Ezt követően Dr. Orosz István történész egyetemi tanár, akadémikus volt a kuratórium elnöke, Dr. Bazsa György egyetemi tanár a kuratórium alelnöke és a szerkesztőbizottság elnöke.

2020-ban az Alapítvány megszűnt, a folyóirat kiadója a Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Jelenleg a Szemle Tanácsadó Testületének elnöke Dr. Imre László irodalomtörténész, akadémikus, professor emeritus, a TT elnökhelyettese és a szerkesztőbizottság elnöke dr. Bazsa György kémikus, professor emeritus, főszerkesztője Dr. Barta János történész, professor emeritus

A Szemle történetéről három részletesebb írás olvasható a korábbi számokban:

Dr. Bazsa György: A Debreceni Szemle bemutatkozása a Magyar Tudományos Akadémián. Debreceni Szemle 2003/2, 315-316.

Dr. Barta János, ifj.: A Debreceni Szemle jubileumára. Debreceni Szemle 2007/4, 514-518.

Bazsa György: A Debreceni Szemle új folyamának húsz éve, Debreceni Szemle 2013/2-3. 81–82.