Évf. 29 szám 4 (2021)
TANULMÁNYOK

A globalizáció hatása az online fogyasztásra 2021-ben

Megjelent január 13, 2022
Bertold Oláh
Debreceni Egyetem
Bio
pdf

A 2020-as évre kiteljesedő, és azt végérvényesen fémjelző koronavírus-járvány gyökeresen, villámcsapásszerűen változtatta meg az emberek fogyasztási szokásait. A válság az otthonaikba kényszerített emberek fogyasztását természetszerűen csökkentette, és a konzervatívabb költési szokásokból, a válság előszelét megérző emberek megnövekedett megtakarítási hajlandóságából egyenesen következett a kínálati oldal rosszabb helyzetbe kerülése is. A COVID-19 okozta válság azonban
az eddigiektől eltérően egy korábbinál is globalizáltabb, és ami talán még fontosabb, végletekig digitalizált világot ért. A fogyasztási volumenek és szerkezetek átalakulása, határozottan öröksége lehet ennek az időszaknak, átalakítva a piaci status quot 2021-től.