Évf. 29 szám 4 (2021)
DEBRECEN MÚLTJÁBÓL

A Magyar Tudományos Akadémia és a debreceni kollégium történelmi kapcsolata

Megjelent január 13, 2022
Botond Gaál
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Bio
pdf

A debreceni embert a történelem kérlelhetetlenül formálta, sajátos lelkiséggel ruházta fel, bátorságát edzette, magyarságában erősítette. A városba jövő diák is így nevelkedett és egyénisége ilyetén formálódott. Beleívódott a múlt öröksége, s ennek átható ereje jellegzetes tartást kölcsönzött számára. A cívisváros abból
élt, hogy bőkezűen áldozott a szellemi javakra.