Évf. 29 szám 3 (2021)
DEBRECEN MÚLTJÁBÓL

„Három embernek való tehetséget adott neki a jó Isten.”: D. dr. Nagy Sándor vallástanár, a Kántus népszerű történetírója, a Kántus első monográfusa

Megjelent szeptember 26, 2021
Gergely Kovács
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
Bio
pdf

A Debreceni Református Kollégium kiemelkedő művelődéstörténeti szerepe tudós tanárainak és diákjainak köszönhető. Szakcikkek, monográfiák egész sora ismerteti a jelentősebb életutakat. A történelmi korszakok változásai azonban olykor egy-egy saját idejében meghatározó személyiség emlékeit is elhomályosítják.
Ilyen jelentős alakja volt a két világháború közötti időszak iskolatörténetének d. dr. Nagy Sándor, akinek sokrétű tevékenységét eddig csak töredékekben mutatták be, egy-két bekezdésnyi terjedelemben.