Évf. 60 szám 1–2 (2021): Városi emlékezet és identitás
Tanulmányok

Szerkesztői előszó

Megjelent szeptember 23, 2021
PDF

APA

Fazakas, G. T. (2021). Szerkesztői előszó. Studia Litteraria, 60(1–2), 3–6. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/10069

Tudományos műhelyünk, a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport 2020 tavaszán jelentette meg a Debreceni Egyetemi Kiadó Loci Memoriae Hungaricae sorozatának IX. köteteként A debreceniség mintázatai: Városi identitás és a lokális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig című tanulmánygyűjteményt (főszerkesztő: Fazakas Gergely Tamás, szerkesztők: Bódi Katalin és Lapis József). Korábbi terveink szerint e munka szakmai eredményeit vitattuk volna meg – további előadásokkal kiegészítve – egy 2020 őszi kerekasztal-beszélgetés alkalmával. A járványhelyzet azonban nem tette lehetővé a személyes találkozást. Ezért most, a Studia Litteraria tematikus lapszámában teszünk közzé egyrészt a korábbi kötetünkről szóló, arra reflektáló és annak eredményeit továbbgondoló négy írást, másrészt tizenhárom olyan tanulmányt, amelyek számos újabb szempontot vonultatnak fel.