Évf. 11 szám 1 (2021)
Jog- és államtudomány

A digitális hagyaték egyes szabályozási kihívásai, különös tekintettel az adatvédelmi aspektusokra

Megjelent június 26, 2021
Petra Schubauer
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Bio
PDF

APA

Schubauer, P. (2021). A digitális hagyaték egyes szabályozási kihívásai, különös tekintettel az adatvédelmi aspektusokra. Pro Futuro, 11(1), 84–98. https://doi.org/10.26521/profuturo/2021/1/9856

A digitális hagyaték komplexitása miatt jogilag egységesen nem megítélhető. A digitális hagyaték vagyoni jellegű elemeire az öröklési jog szabályai vonatkoznak, míg a személyiségi jellegű elemeire az adatvédelmi jog és a kegyeleti jog rendelkezései alkalmazandók. Hatályos jogrendszerünkben az információs önrendelkezési jogról szóló törvény módosítása nyomán beemelésre került a hazai jogba az adatalany halála utáni személyes adatok védelme, valamint a kegyeleti jogok továbbra is biztosítják az adatalany emlékét sértő magatartás ellen a bírósághoz fordulás jogát.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.