Évf. 11 szám 1 (2021)
Jogpolitika

A közértéket teremtő prevenció magasabb foka a versenyjogban

Megjelent június 26, 2021
András Tóth
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
PDF

APA

Tóth, A. (2021). A közértéket teremtő prevenció magasabb foka a versenyjogban. Pro Futuro, 11(1), 133–152. https://doi.org/10.26521/profuturo/2021/1/9854

A szociális szabályozás területén Sparrow által kidolgozott problémamegoldó mechanizmus a versenyjogba is átültethető a károk megelőzése érdekében. A versenyhatóságok (mint védelmi jellegű állami szervek) célja is a közérték-teremtés kell, hogy legyen. Ennek sikere a hatóságok arra való képességében rejlik, hogy mennyire tudják a valós társadalmi problémákat megragadni, azokat megelőzni, illetve hatékonyan felszámolni. A versenyhatóságok a közértéket úgy teremtik, ha biztosítják a versengő piaci környezetet a piaci erő visszaszorításával, a belépési akadályok felszámolásával. A megelőzés fokozása különösen fontos, amikor a piacok koncentrálódása tendenciaként jelentkezik a világgazdaságban. Annak érdekében, hogy a maximális preventív hatás a versenyjogban elérhető legyen, minden megelőzésre szolgáló eszközt hatékonyan kell működtetni. Ez magában foglalja a strukturális kötelezések alkalmazását, illetve az ex-ante szabályozásra való átváltást, amikor az ex-post intézkedések hatástalannak bizonyulnak.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.