Évf. 11 szám 1 (2021)
Jog- és államtudomány

A büntetőjogi elévülés határidejének megállapításáról

Megjelent június 26, 2021
Dávid Hadházi
Debreceni Egyetem Márton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Bio
PDF

APA

Hadházi, D. (2021). A büntetőjogi elévülés határidejének megállapításáról . Pro Futuro, 11(1), 99–113. https://doi.org/10.26521/profuturo/2021/1/9850

Tanulmányom témája a büntethetőséget megszüntető elévülés. Dolgozatomban először általánosságban szólok az elévülésről, a büntető törvénykönyvben elfoglalt helyéről, illetve jogelméleti igazolásáról. Ezt követően egy jogtörténeti kitekintést adok, bemutatva az első büntető törvénykönyvünkben foglalt elévülési rendszert. Ismertetem az elévülési idő hatályos szabályait, majd az elévülés érvényre jutásával összefüggésben a büntetőeljárási törvény vonatkozó rendelkezéseit, végezetül dolgozatom utolsó részében de lege ferenda javaslattal vonom le annak következtetéseit.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.