Évf. 3 szám 2 (2013)
Jog- és államtudomány

A specificatio tanáról Gaiusnál

Megjelent december 13, 2013
Gergely Deli
Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
pdf

APA

Deli, G. (2013). A specificatio tanáról Gaiusnál. Pro Futuro, 3(2), 9–22. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2013/2/5505

A romanisták az idegen anyag feldolgozására vonatkozó római jogi szabályokat hagyományosan nagy figyelemre méltatták. Mayer-Maly szerint ez a kiemelt érdeklődés három okra vezethető vissza. Egyrészt a feldolgozás tana szokatlanul mély bepillantást enged a római jogi gondolkodás mély rétegeibe, másrészt az újkorban a munka és a tőke problematikája révén újra reflektorfénybe került a probléma, harmadrészt a jogintézmény érzékeny szociális kérdéseket is felvet. Az európai magánjogi kodifikációk többsége sem tudta magát kivonni a feldolgozás római tanának hatása alól, így a téma mindmáig aktuális.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.