Évf. 4 szám 2 (2014)
Jog- és államtudomány

Egy skót bírói döntés jogszociológiai elemzése

Megjelent december 14, 2014
Zsolt Nagy
Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
pdf

APA

Nagy, Z. (2014). Egy skót bírói döntés jogszociológiai elemzése. Pro Futuro, 4(2), 88–104. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2014/2/5475

A jogszociológia, illetve a szociológiai jogelmélet – minden „híreszteléssel” ellentétben – nem csupán puszta teoretizálás. Sokkal inkább konkrét elemzések elvégzésére képes diszciplína, mely alkalmas egyes jogágak, jogintézmények, mi több jogszabályok megalkotásának, továbbá a jogalkalmazás és a jogi normák közti összhang vagy diszkrepancia társadalmi okaira rávilágítani. Vagy éppenséggel hogyan és miért, milyen szociális okokra visszavezethetően torzítja a jog puszta nyelvtani értelmezését a jogalkalmazás, akár az egész jogrendszerre, akár egy-egy jogágra, vagy éppen egy-egy jogi rendelkezésre tekintünk. S természetesen fordítva is igaz a kérdés: egy jogág, jogi rendelkezés etc. hogyan, milyen módon, továbbá milyen mértékben hat az adott társadalomra.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.