Évf. 5 szám 2 (2015)
Joggyakorlat

Az Emberi Jogok Európai Bírósága által előidézett változások a magyar jogrendszerben

Megjelent december 5, 2015
Andrea Klemencsics
Belügyminisztérium, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
pdf

APA

Klemencsics, A. (2015). Az Emberi Jogok Európai Bírósága által előidézett változások a magyar jogrendszerben. Pro Futuro, 5(2), 109–122. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2015/2/5389

Jelen tanulmány hipotézise, hogy az emberi jogok nemzeti védelmének alapjai az Európa Tanács tagállamai esetében nagymértékben a nemzetközi jogban, illetőleg az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB vagy Bíróság) ítélkezési gyakorlatában keresendőek. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE vagy egyezmény) számos első generációs emberi jogot garantál, amelyet a tagállami alkotmányok lényegében azonos tartalommal építettek be jogrendszerükbe. Az egyezmény és a Bíróság kivételes jelentőségét az adja, hogy az EJEE és az EJEB joggyakorlata ugyan formálisan csak az alperes államra és csak az egyes konkrét ügyben kötelezőek, de a „precedens jellegű” ítélkezési gyakorlatra, illetőleg az európai konszenzus intézményére tekintettel a döntések hatásai jóval tovább terjednek.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.