Évf. 6 szám 1 (2016)
Jog- és államtudomány

A PPP mint gyűjtőfogalom

Megjelent február 24, 2020
Judit Varga
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi és Közmenedzsment Tanszék
Bio
pdf

APA

Varga, J. (2020). A PPP mint gyűjtőfogalom. Pro Futuro, 6(1), 62–78. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2016/1/4897

A PPP – Public-Private Partnership – napjainkra elterjedt, közismert fogalommá vált, mely legtöbbször a különböző infrastrukturális beruházásokkal összefüggésben hangzik el. Megkockáztatom, az is közismert tény, hogy e jogintézménynek számtalan típusa, alfaja létezik. Az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején indult hódító útjára a nyugati angolszász államokból, majd terjedt tovább a nyugat-európai kontinentális államokba, mely folyamatra az Európai Unió katalizátorhatást gyakorolt. A PPP a kelet-közép-európai államokba a 21. század elejére jutott el, amiben ezen államoknak az Unióhoz való csatlakozása meghatározó szerepet játszott. A kelet-közép-európai államokon kívül e jogi konstrukciót a 21. századra elsősorban a különböző nemzetközi szervezetek közvetítő tevékenysége okán kezdték alkalmazni a kevésbé fejlett afrikai és ázsiai államok alapvető infrastrukturális létesítményeinek kiépítésére, illetve fejlesztésére.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.