Évf. 7 szám 2 (2017)
Jog- és államtudomány

Az intergenerációs igazságosság megjelenése alkotmányi szinten

Megjelent február 20, 2020
Zsuzsa Szakály
Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék
Bio
pdf

APA

Szakály, Z. (2020). Az intergenerációs igazságosság megjelenése alkotmányi szinten. Pro Futuro, 7(2), 48–64. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2017/2/4762

A jövő generációk érdekeinek megjelenése, azok képviselete egyre több fórumon, illetve dokumentumban bukkan fel prioritásként nemzetközi, európai és nemzeti szinten is. Több szervezet kifejezetten ezen érdekek képviseletének szenteli tevekénységét. A témakör igencsak szerteágazó, hiszen a környezetvédelemtől a fenntartható fejlődésen át az alkotmányjogig számos olyan területet érint, amelyek bemutatása külön tanulmányt érdemelne. Ezek közül jelen tanulmányban csak az alkotmányok vonatkozásában folytatok vizsgálatot. Kérdésem az, hogy alkotmányos szinten milyen formában jelenik/jelenhet meg a jövő generációk érdekeinek képviselete. Az elemzést az egész jogrendszerre ki lehetne terjeszteni, hiszen „a jog a kiszámíthatóság és így az állandóság eléréséért született meg, s ennek része annak időtállósága mellett a szükségletekhez való igazodása is”, vagyis akár egy adott ország minden jogszabályát górcső alá lehetne venni abból a szempontból, hogy tekintettel van-e a jövő generációk érdekeire. Jelen vizsgálat azonban csak az alkotmányos szintre fókuszál.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.