Évf. 8 szám 4 (2018)
Jogpolitika

Jogértelmezési kérdések a szakszervezet jogállásával kapcsolatban

Megjelent július 23, 2019
Imre Szilárd Szabó
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
Megtekintés:
PDF
Hogyan kell idézni

APA

Szabó, I. S. (2019). Jogértelmezési kérdések a szakszervezet jogállásával kapcsolatban. Pro Futuro, 8(4). https://doi.org/10.26521/Profuturo/2018/4/2893

Absztrakt

Tanulmányomban – a teljesség igénye nélkül – néhány olyan, a gyakorlatban felmerülő jogértelmezési kérdést teszek elemzés tárgyává, melyek plasztikusan világítanak rá arra a kérdésre, hogy a tételes magyar munkajogi szabályozás egyes elemei milyen gyakorlati problémákat vetnek fel, és eltérő értelmezési lehetőségeket nyitnak meg a szakszervezetek jogállásával, illetve jogaik gyakorlásával összefüggésben. Ennek keretében vizsgálom a szakszervezetek jogi természetét, így magát az (elsősorban jogi) meghatározást és a szakszervezet célját, különös tekintettel a „munkaviszonyon túli” szervezkedési lehetőségekre. Ezt követően a jogálláshoz kapcsolódó státuszkérdések és polgári jogi tartalommal is bíró, ugyanakkor munkajogi szempontból idejétmúlt fogalmak bemutatására teszek kísérletet (a „tisztségviselő” és az ún. „felsőbb szerv” értelmezési lehetőségei). Végül a kollektív szerződés megkötéséhez kapcsolódóan a szakszervezeti szövetség kollektív szerződéskötési lehetőségeit vizsgálom, úgy, hogy az egyes vizsgált kérdésekhez de lege ferenda javaslatokat fogalmazok meg.

Letöltési adatok

A letöltési adatok még nem érhetők el.