Évf. 12 szám 2 (2022): a lapszám feltöltés alatt

Joggyakorlat

Igényérvényesítési fórumrendszerek egybevetése az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények és az elhúzódó polgári perek okozta alapjogsérelmek hálójában

Megjelent december 22, 2022
Szerző
Boda Zoltán
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak
kártalanítás sérelemdíj személyiségi jog elhelyezési körülmények ésszerű idő
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Boda, Z. (2022). Igényérvényesítési fórumrendszerek egybevetése az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények és az elhúzódó polgári perek okozta alapjogsérelmek hálójában. Pro Futuro, 12(2). https://doi.org/10.26521/profuturo/2022/2/12401
Licenc

Copyright (c) 2023 Pro Futuro

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekkel kapcsolatos és az ésszerű időn túli bírósági eljárások okozta alapjogsérelmekkel kapcsolatos igényérvényesítés egy rendkívül komplikált folyamat lehet, hiszen az elhelyezésből adódó sérelmek kapcsán a Bv.tv. szerinti nemperes eljárásban, vagy személyiségi jogsértés miatti polgári perben, az elhúzódó (polgári) bírósági eljárás miatt szintén majd nemperes eljárásban, a túlmutató személyiségi jogsértés miatt pedig polgári perben kell fellépni. Ráadásul a jogvédelmet áthatja egyfajta dogmatikai bizonytalanság is, hiszen a büntetés végrehajtási szabályok a polgári anyagi és eljárásjog szabályrendszerével találkozhatnak. Ebben az „útvesztőben” mindezen felül a felsőbírósági határozatok sem segítenek egyértelműen eligazodni. Az általam számba vett kérdések megválaszolása komoly dogmatikai vitákat szül, ezáltal kétségessé teszik a lehetséges jogorvoslatok hatékonyságát is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.