Évf. 12 szám 2 (2022): a lapszám feltöltés alatt

Jog- és államtudomány

A beneficium novorum a 19-20. századi magyar perjogi reformtörekvések tükrében

Megjelent december 22, 2022
Szerző
Szivós Kristóf
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Megtekintés
Kulcsszavak
beneficium novorum eshetőségi elv fellebbezés polgári perrendtartás 1911:I. tc.
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Szivós, K. (2022). A beneficium novorum a 19-20. századi magyar perjogi reformtörekvések tükrében. Pro Futuro, 12(2). https://doi.org/10.26521/profuturo/2022/2/12394
Licenc

Copyright (c) 2022 Pro Futuro

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

A tanulmány a beneficium novorum jogintézményének történeti fejlődését vizsgálja a 19-20. században. E jogintézmény a peres felek azon jogát jelenti, hogy a másodfokú eljárásban olyan előadást is megtehetnek, amelyet az elsőfokú eljárásban még nem tettek meg. Az 1911. évi I. törvénycikk (az első magyar polgári perrendtartás) erre a római jogi appellatiót alapul véve még korlátlanul lehetőséget adott, az 1930. évi XXXIV. törvénycikk azonban időben korlátozta az előterjesztési lehetőséget az eshetőségi elv érvényre juttatásával. A tanulmány gyakorlati megközelítést alkalmaz, levéltári forrásokon és a felsőbírósági joggyakorlaton keresztül vizsgálja a kérdést. Igazolja, hogy az eshetőségi elv fellebbezési eljárásban való alkalmazása sikeres jogalkotói lépés volt, amely azok rövidülését vonta maga után.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.