Évf. 12 szám 1 (2022)
Joggyakorlat

A munkavállaló egészségkárosodása esetén alkalmazott sérelemdíj mértékére ható körülmények a munkajogi bírói joggyakorlatban

Megjelent szeptember 7, 2022
Szilvia Bors
Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (Győr)
POSTPRINT

APA

Bors, S. (2022). A munkavállaló egészségkárosodása esetén alkalmazott sérelemdíj mértékére ható körülmények a munkajogi bírói joggyakorlatban. Pro Futuro, 12(1). https://doi.org/10.26521/profuturo/2022/1/11415

A tanulmány a munkajogi személyiségi jogi jogsértés esetén alkalmazandó sérelemdíj jogintézményének dogmatikáját, a szankciót meghatározó funkciókat vizsgálja nemzetközi és magyar jogi környezetben. Csoportosítja az államokat a jogintézménnyel kiváltani kívánt hatás és az értékelendő körülmények alapján. Meghatározza a sérelemdíj mértékénél irányadó tényállási elemeket és körülményeket. A jogirodalmi álláspontokat rávetíti a joggyakorlatra. Elemzi és csoportosítja a bagatell ügyeket a bírói esetjog tükrében.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.