Évf. 12 szám 1 (2022)
Joggyakorlat

Az uniós jog alkalmazásának sarokpontjai az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában

Megjelent június 2, 2022
POSTPRINT

APA

Kiss, Árpád L. (2022). Az uniós jog alkalmazásának sarokpontjai az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában. Pro Futuro, 12(1). https://doi.org/10.26521/profuturo/2022/1/11117

Jelen tanulmány a magyar Alkotmánybíróság újabb gyakorlatát vizsgálja az uniós jog magyarországi érvényesüléséhez kapcsolódó alkotmányos keretek és bírói jogalkalmazás tekintetében. Az előzmények rövid áttekintése után a 2012 utáni, az Alaptörvény elfogadását követő gyakorlatra fókuszál. Az újabb alkotmánybírósági gyakorlatban kiemelt jelentőséget kap az EU Bíróságával való együttműködés igénye, így a tanulmány erre a kérdésre is reflektál. Első részében áttekinti azokat a döntéseket, amelyek az uniós jog érvényesüléséhez kapcsolódó alkotmányos fenntartásokat és kontroll-lehetőségeket megfogalmazták, ideértve különösen a 22/2016. (XII. 5.) AB határozatot. A második rész azokat a fontosabb, elsősorban alkotmányjogi panaszeljárásban hozott alkotmánybírósági döntéseket mutatja be, amelyek az előzetes döntéshozatali eljárás és az indokolási kötelezettség alkotmányos megítélését meghatározzák az uniós ügyekben.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.