Évf. 12 szám 1 (2022)
Jog- és államtudomány

A pszichológiai szerződés elméletének egyes munkajogi kapcsolódási pontjai

Megjelent június 2, 2022
Kristóf Tóth
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
POSTPRINT

APA

Tóth, K. (2022). A pszichológiai szerződés elméletének egyes munkajogi kapcsolódási pontjai. Pro Futuro, 12(1). https://doi.org/10.26521/profuturo/2022/1/11115

A tanulmány célja a pszichológiai szerződés, mint elméleti koncepció központi témáinak bemutatása, a releváns munkajogi összefüggésekre fókuszálva. Az alkalmazott fő kutatási módszer a témában született releváns tanulmányok, cikkek, monográfiák vizsgálata, ezek szerzői által rendszerezett empirikus kutatási adatok másodelemzése, valamint ennek során a főbb munkajogi vonatkozások és összefüggések feltárása. A munkaszerződés és a pszichológiai szerződés viszonyát vizsgálva megállapítható, hogy míg az előbbi egy írásos formában létező, jogi kötőerővel rendelkező szerződés, addig az utóbbi egy elméleti, absztrakt konstrukció, amely a felek kölcsönös és hallgatólagos elvárásait tartalmazza. Ebből adódóan tehát „jogon túli” kategóriának minősül, bizonyos esetekben azonban, főként annak megsértése esetén lehetnek jogi relevanciái.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.