Évf. 4 szám 2 (2017)
Módszertan – Hazai Pálya

Infokommunikációs technológiák használata a szociális munka gyakorlatában

Megjelent június 1, 2017
Anikó Panna Tóth
ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitika program
PDF

APA

Tóth, A. P. (2017). Infokommunikációs technológiák használata a szociális munka gyakorlatában. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 4(2). Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/5945

A tanulmányban bemutatom, hogy az infokommunikációs technológiák használata hogyan hat a szociális munka gyakorlatára, az online konzultációtól a közösségi munkáig és érdekképviseletig. Áttekintem, milyen változásokkal jár a szociális munkások szempontjából a használata, milyen tudásra és új készségekre van szükségük ahhoz, hogy munkájuk az internet közegeiben is magas színvonalú és etikus maradjon. Fontos kérdés, hogy milyen akadályok állnak a technológia szociális munkába történő integrálása előtt, és hogy mit lehet tenni ezek leküzdéséért. Kritikus gondolkodásra van szükség, az IKT alkalmazásának előnyei, lehetőségei mellett a korlátait, hátrányait, a potenciális veszélyeket is figyelembe kell vennünk, röviden erre is kitérek. Bemutatom, hogy milyen hazai és külföldi irányelvek, sztenderdek és etikai szabályok vonatkoznak a technológia segítésben történő alkalmazására.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.