Módszertan – Hazai Pálya

Infokommunikációs technológiák használata a szociális munka gyakorlatában

Megjelent:
June 1, 2017
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Infokommunikációs technológiák használata a szociális munka gyakorlatában. (2017). Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 4(2). https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/5945
Absztrakt

A tanulmányban bemutatom, hogy az infokommunikációs technológiák használata hogyan hat a szociális munka gyakorlatára, az online konzultációtól a közösségi munkáig és érdekképviseletig. Áttekintem, milyen változásokkal jár a szociális munkások szempontjából a használata, milyen tudásra és új készségekre van szükségük ahhoz, hogy munkájuk az internet közegeiben is magas színvonalú és etikus maradjon. Fontos kérdés, hogy milyen akadályok állnak a technológia szociális munkába történő integrálása előtt, és hogy mit lehet tenni ezek leküzdéséért. Kritikus gondolkodásra van szükség, az IKT alkalmazásának előnyei, lehetőségei mellett a korlátait, hátrányait, a potenciális veszélyeket is figyelembe kell vennünk, röviden erre is kitérek. Bemutatom, hogy milyen hazai és külföldi irányelvek, sztenderdek és etikai szabályok vonatkoznak a technológia segítésben történő alkalmazására.