Évf. 2 szám 3 (2015)
Módszertan – Hazai Pálya

Öngyilkossági kísérletet elkövetett személyek társadalmi háttere

Megjelent június 1, 2015
Györgyi Árvai
-
Ágnes Bartók
-
Attila Pilinszki
-
PDF

APA

Árvai, G., Bartók, Ágnes, & Pilinszki, A. (2015). Öngyilkossági kísérletet elkövetett személyek társadalmi háttere. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 2(3). Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/5813

Tanulmányunkban az öngyilkossági kísérlet elkövetése és különböző szociodemográfiai háttérváltozók, valamint életesemények közötti összefüggést vizsgáltuk. A kutatási kérdéseket a Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet pszichiátriai osztályaira öngyilkossági kísérlet elkövetése miatt felvételre kerülő páciensek (N = 52) kérdőíves megkérdezésével vizsgáltuk. Az eredmények szerint az öngyilkosságot elkövetők között felülreprezentált az egészségkárosodás miatt leszázalékoltak, az egyedülálló férfiak és a munkanélküliek csoportja. Fontos rizikótényezőként kell tekinteni a különböző negatív életeseményekre, különösen az anyagi helyzet jelentős romlására, valamint a közeli családtagokat érintő betegségre, vagy a hozzátartozók elvesztésére. Összefüggés tapasztalható a negatív életesemények halmozódása és az öngyilkosság elkövetése között. A vizsgálat során rizikófaktorként azonosított tényezőket fontos figyelembe venni a segítő kapcsolatban, valamint a szociális szolgáltatások tervezésekor.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.